Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA KRITIKA, OSVRTI I PRIKAZI

ŠTA (DANAS) NIJE U REDU SA ISLAMOM?

Sažetak

Prikaz knjige: Irshad Manji, Kaj je narobe danes z islamom?, Društvo Znamenje, Petrovce, 2008, str. 304.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 28-23(049.3) 391-395
ç