Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNA DRŽAVA I SOCIJALNA PRAVDA

SINIDIKATI I POLITIČKE STRANKE U TRANZICIJI – SLUČAJ SRBIJE

Sažetak

Analiza toka uspostavljanja stranačkog i sindikalnog pluralizma, kao i međusobnih odnosa sindikata i političkih stranaka u zemljama tranzicije ukazuje na neke zajedničke imenitelje ovog procesa. Pre svega, sve zemlje tranzicije su, kao i u drugim oblastima i aspektima političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i na ovom planu, u većoj ili manjoj meri kopirale iskustva i praksu odnosa sindikata i političkih stranaka razvijenih zemalja. Međutim, upravo složenost i izuzetna osetljivost ovog procesa je veoma jasno, u mnogim tačkama na pojavnoj ravni, potvrdila i upozorila da se istorija ne ponavlja, odnosno da kopiranje tako složenih i konfliktnih društvenih procesa i odnosa, kao što su odnosi sindikata i političkih stranaka nije moguće, jer realni sadržaj i dometi ovih procesa zavise od stvarnih reformskih kapaciteta i realne društvene moći sindikata i političkih stranaka. To proističe iz nespornog is­kustva danas razvijenih demokratskih zemalja, prema kome su političke stranke i sindikati, ključni pokretači političkog života društva. To znači, što je potvrdilo iskustvo neuspešnih zemalja tranzicije, da su sindikati i političke stranke koje nisu imale potrebnu društvenu moć, umesto da budu motorna snaga promena i sami postali zarobljenici ograničavajućeg, nedemokratskog društvenog okruženja.

Ključne reči:

Reference

  1. Агенција за истраживање јавног мњења „Фактор Плус“, Београд, 2006.
  2. Андрић, Ч.: Синдикална организованост у Србији, Михаиловић, С. (ед). „Синдикати Србије – од сукоба ка сарадњи“, Београд, Freidrich Ebert Stiftung и Центар за социјалдемократске студије, 2001.
  3. Антонић, С., Јовановић, М., Маринковић, Д.: Србија између попули­зма и демократије, Институт за политичке студије, Београд, 1993.
  4. Антонић, С.: О карактеру власти Слободана Милошевића, Институт за политичке студије, Београд, 1996.
  5. Арандаренко, М.: Приватизација, тржиште рада и синдикати, у Зборнику Улога синдиката у у процесу приватизације, Центар за образовање и истраживања УГС „Независност“, 1999.
  6. Distability and employment in Central and Eastern European countries, ILO CEET, Budapest, 1994.
  7. Документација Већа савеза синдиката Србије
  8. Документација УГС „Независност»
  9. Документација III Конгреса, Документациони центар АСНС, Београд
  10. Група аутора: Промене вредности и транзиција у Србији – поглед у будућност, Зборник радова са Округлог стола, Институт друштвених наука и Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2003.
  11. Grint, K.: The Sociology of work, Polity Press, Cambridge, UK, 2003.
  12. Хејвуд, Е.: Политика, Клио, Београд, 2004.
  13. Маџар, Љ.: The challenge of globalisation in the times of change reflec­tions of intriguing book, Зборник, Глобализација и транзиција, Институт друштвених наука, Београд, 2001.
  14. Маринковић, Д.: Индустријски односи, Мегатренд Универзитет примењених наука, Београд, 2006.
  15. Маринковић, Д.: Штрајкови у Србији 1991-1996, Институт за поли­тичке студије, Београд, 1998.
  16. Мијатовић, Б.: Општи преглед транзиције, у: Беговић, Б. и други, „Четири године транзиције у Србији“, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2005.
  17. Орловић, С.: Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке и Чигоја штампа, Београд, 2002.
  18. Ристић, З., Ђукић, П.: Стратегија деловања УГС „Независност“ у прецесу приватизације, радни материјал, Документација УГС „Независност“
  19. Саопштење РЗС, Београд, 2007.
  20. Waddington, J., Hoffman,: Trade unions in Europe Facing challen­ges and searching for solutions, ETUI, Brussels, 2003.
PERIODIKA Politička revija 2/2009 УДК: 331.105.44:329 39-60
ç