Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATSKI KAPACITET POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

RAZMATRANJE PROBLEMA ODRŽIVOG I RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA

Sažetak

U ovom tekstu autor razmatra problem modernizacije i demokratizacije u organizaciji lokalne sa­mouprave u Srbiji i okruženju na početku XXI veka. Autor naglašava da je pri nuđenju smernica i mogućih rešenja za bolju organizaciju i modernizaciju institucija zaduženih za održivi i ravnomerni regionalni razvoj u Srbiji potrebno uzeti u obzir stanja i probleme demografske, socijalne, ekonomske, marketinške, geoklimatske i ekološke prirode.

Ključne reči:

Reference

    1. Др Живојин Ђурић: Модернизација и друштвене промене огледи из савремене социологије, Београд, 2004.
    2. Бранка Павловић: “Поуке прошлих времена историја и традиција филантропије у Србији у XIX и XX веку”, Београд 2007.
    3. Владан Станковић: “Локална самоуправа и равномеран развој Србије”, Политичка ревија бр. 3, 2006.
    4. Владимир Цветковић: Социологија: “Модерна рефлексија историјског збивања”, Београд, 1994.
    5. Злокапа Здравко: Модели организације локалне самоуправе: Слове­нца, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија, Београд, 2008.
PERIODIKA Politička revija 3/2009 УДК: 323.174(497.11) 67-86
ç