Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATSKI KAPACITET POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

UREĐENJE VLASTI U USTAVU SRBIJE

U ovom radu izložena je ustavna struktura vlasti koja je izražena u tekstu Ustava Srbije. Ona otkriva inovativne elemente, kao i elemente koje je moguće kritikovati. Kao što je pokazano, određene opštije formulacije položaja poslanika u odnosu na svoju . . .

POLOŽAJ VLADE U NOVOM USTAVU SRBIJE

Autor u članku analizira ustavne odredbe koji regulišu položaj, organizaciju i nadležnost Vlade Srbije. Pri tom, on ne vrši samo egzegetičku analizu normativnog teksta, već objašnjava dublje značenje i smisao ustavnih promena. U Ustavu Srbije od 2006. . . .

OGLEDI I STUDIJE

BULING KAO VRSTA SOCIJALNOG NASILJA

U radu se analizira pojam bulinga, koji određujemo kao vrstu siledžijstva pretežno među decom u osnovnim i tinejdžerima u srednjim školama. Nasilje nije nova pojava među učenicima, ali ono što posebno zabrinjava jeste njegova eskalacija poslednjih . . .

EVROPSKE INTEGRACIJE
TRANZICIJA
ISTRAŽIVANJA

INDIKATORI U NAUČNOM ISTRAŽIVANJU

Indikatori predstavljaju veoma značajne elemente svakog saznajnog procesa. Oni su pratilac svih istraživanja u nauci. Zapravo, gde god se pojavljuje istraživanje, pojavljuju se i indikatori kao spoljne manifestacije suštine istraživanih pojava. Stoga . . .

METODA POSMATRANJA U ISTRAŽIVANJU

Autor piše o primenjenim istraživanjima u meto­dologiji, s posebnim osvrtom na posmatranje kao teh­niku prikupljanja empirijskih podataka. Ističe ob­like posmatranja sa i bez učestvovanja, sistematsko posmatranje kao i posmatranje u eksperimentalnim . . .

Prijavi se za newsletter

ç