Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

ПРОЛЕГОМЕНА: ТЕЗЕ О СРБИЈИ И СРПСКОЈ СТРАТЕГИЈИ

Сажетак

Аутор најпре врши анализу геостратегијске ситуације света и Европе, тзв. чинилаца еволуције планете, на крају 2008. године. Потом детаљном геостратегијском и војном анализом подсећа на последице бомбардовања Србије 1999 године, које су најчешће прећуткиване у анализама политичке класе Србије. У бомбардовању се крију и многи одговори за стратегијску будућност Србије, јер смо у међувремену догурали до прага губитка Космета, што ће имати фаталне последице по национални корпус. Потом аутор залази у компаративну анализу српског политичког фенотипа суоченог са надирућим циничним неолиберализмом, који политичкој класи Србије намећу избор за будућност. У последњем делу есеја, аутор сачињава репертоар задатака и могућих оријентација српске политике која добрано касни за све убрзанијим светом.

кључне речи:

Референце

  1. CHASE, E. HILL, P. KENNEDY, The Pivotal States, A New Framework for U.S. Policy in the Developing World, W.W. Norton comp., London, 1999.
  2. Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Schooling for Tomorrow: Trends and Scenarios, CERI/OECD, Paris, 2000.
  3. I.O. LESSER & F. S.LARRABIE & M.ZANINI & K.VLACHO S-DENGLER, Greece’s New Politics, RAND, 2000.
  4. Patrick VIVERET, Reconsidérer la Richesse, éditions de l’Aube, janvier 2002, на захтев Гија Аскоеа (Guy Hascoët) државног секретара за солидарну економију
  5. Владимир ИЛИЋ, Фамилија, Конрас, Београд, 2002.
  6. «ATTAC: qui sont ses adhérents?», Le fil d’Ariane, mai 2002.
  7. Bernard CASSEN, «On the Attack», New Left Review, n° 19, janvier-février 2003.
  8. М. PIANTA & F. SILVA, «Parallel Summits of Global Civil Society: An Update», Global Civil Society 2003, Oxford, Oxford University Press, 2003.
  9. D. CARIBONI, «World Social Forum: Latin America’s Poorest Activists Stay Home», http://ipsnews.net, 15 janvier 2004.
  10. Eddy FOUGIER, Le nouveau mouvement d’émancipation?, Lignes de repères, Paris, nov. 2004.
  11. З. ПЕТРОВИЋ-ПИРОЋАНАЦ, Мали појмовник геополитике, Институт за политичке студије, Центар „Југоисток“, Београд, 2004.
  12. Милован РАДОВАНОВИЋ, Косово и Метохија у Републици Србији и Западном Балкану, Mnemosyne, Београд, 2005.
  13. Владимир ИЛИЋ, Империја, Конрас, Београд, 2007.
периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 327(497.11) 101-126