Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI GLOBALNE POLITIKE

UTICAJ VERE NA UJEDINJAVANJE STAROG KONTINENTA

U proces globalizacije evropske zemlje se uključuju na raz­ličite načine. Neki od njih su individualni, a neki kolektivni. Najvažniji vid kolektivne globalizacije jeste Evropska unija EU. U ovom trenutku većina evropskih država je učlanjena u EU. Među . . .

OGLEDI

DEFINISANJE NASILJA

Autor ovog rada smatra da je svako nasilje usmereno na izazivanje straha, primenažu sile ili pretnju silom, i političko nasilje se kao jedna od pojavnih oblika ukupnog društvenog nasilja, može najopštije odrediti kao direktna ili indirektna primena sile . . .

JAVNOST: MEDIJSKI DISKURS, KULTURA I MOĆ

Osnovno teorijsko usmerenje ovog članka predstavlja istovremeno razmatranje fenomena javnosti kao sociokulturnog pro­stora, odnosno kao specifičnog prolaznog oblika društvenog komuniciranja i grupisanja. Istraživanje pojma javnosti u ovom radu tako je . . .

ČLANCI I STUDIJE

DRŽAVA U SENCI DŽAMIJE

Autor u ovom radu prikazuje jedinstvenu prirodu Islamske Republike Iran. Ustavni „aranžman“ Irana objašnjen je polazeći od pojma suverenosti kako se on shvata u islamskoj pravnoj i političkoj teoriji, političke doktrine šiizma i koncepta velajat-e-fagih . . .

periodika Srpska politička misao 4/2008

Prijavi se za newsletter

ç