Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА - КАПАЦИТЕТИ И ПРИОРИТЕТИ

ПОТРЕБА ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕМ СТАВОВА О ИСТОРИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА У СРБИЈИ

Сажетак

У првом делу овог текста аутор анализира недостатке образовног и медијског система и културних институција Србије у области историографије и њихову неповезаност са државним институцијама у креирању политичких стратегија државе и друштва. Као један од узрока за то аутор наводи дисконтинуитет културног и националног идентитета и моралновредносног друштвеног система Србије кроз различите историјске периоде. У другом делу текста аутор анализира преломне историјске тренутке и њихове последице на политички, економски и културни живот у Србији од почетка деветнаестог века до данашњих дана.

 

кључне речи:

Референце

  1. Avramović, Teodor, Recnik Slovar veliki nemecki i serbski (Deutsche und Illyrisches Wörterbuch). (1790/1791).
  2. Antić, Čedomir, „Jedan prilog političkom položaju žene u Srbiji u XIX veku”, Nova srpska politička misao, Београд, 1999, god. VI (1999), br. 3-4.
  3. Beta, “U Vinči izgrađeno novo skladište nuklearnog otpada”, Blic, 10. 2011., http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/286668/U-Vinci-izgradjeno-novo-skladiste-nuklearnog-otpada,
  4. Благојевић, Милош, «Средњовековни забел», Историјски часопис, XIV-XV,1966.
  5. Божанић, Снежана, Чување простора: међе, границе, разграничења у српској држави од 13. до века, Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, 2010.
  6. Gianantonio Bomman, Storia Civile Ed Ecclesiastica Della Dalmazia, Croazia E Bosna: In Libri Dodici Compendiata: Alla Gloriosissima Veneta Illirica Nazione, II, str. Locatelli, Venezia, 1775, (Google e-knjiga), str. 14-15.
  7. Бошковић, Стојан, Балканска питања, 1886-1905, Штампарија Краљевине Србије, Београд, 1906.
  8. Бошњак, Милорад; Јаковљевић, Слободан, Обреновићи, сакривена историја, ЛИО, Горњи Милановац, 2006.
  9. Бркић, Александра, „Још има школа без тоалета и телефона“, Поли­тика, новембра 2008.
  10. Burleigh, R; Zivanovic S., „Radiocarbon dating of a Cromagnon popu­lation from Padina, Yugoslavia with some general recommendation for dating human skeletons“, Morph. Anthrop. 70:269-274, 1980.
  11. Византијски извори за историју народа Југославије I, II, Византолошки институт САНУ, Београд, 1955, 1959.
  12. Вујовић, Мишо (ур.), Србија друмовима, пругама, рекама, Принцип Бонарт Прес, Туристичка организација Србије, Београд, Чачак, 2007.
  13. Giljen, Nikola, Princeza Olivera, zaboravljena srpska Kneginja, Fond ‘’Princeza Olivera’’, Beograd 2009.
  14. Grujičić, Nebojša, „Najstariji rudnik u Evropi“, Vreme, 554, 16. av­gust, 2001, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=294908
  15. Гулан, Бранимир, „Село између нестанка и опстанка“, http://www. agropress.org.rs/tekstovi/11423.html
  16. Давидовић-Живановић, Софија, „Прилог проучавању односа Сарма­та и Словена“, Mementа Archaeologia et Eruditiva, Akademija Nova, Пешић и синови, Београд, 1999.
  17. Деретић, Јован, Античка Србија, Темерин, 2000.
  18. Димитријевић, Лаза, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010.
  19. Dobrašinović, Golub, (ur.), Kopitar i Vuk, Vukov sabor Tršić Rad, Be­ograd, 1980.
  20. Dragašević, Jovan, Makedonski Sloveni, Prometej, Novi Sad, 1995.
  21. Душанић, С. М.; Поповић, Д., Приватан живот у српским земљама средњег века, Clio, Београд,
  22. Đorđević, Miroslav, “Pravni transplanti i Srbijanski građanski zakonik iz 1844”, Strani pravni život, 2008, br. 1, Beograd.
  23. Жупанић, Нико, Срби Плинија и Птоломеја, Зборник Радова посвећених Јовану Цвијићу, Државна Штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1924.
  24. Zečević, D. “Kuršumlija: Gladni bez narodne kuhinje”, Novosti, http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:354769-Knrsumlija-Gladni-bez-narodne-kuhinje, 23. novembar 2011.
  25. Ivanović, , „U Srbiji i deca na kazanu“, 17. 11. 2011. Vesti, Beograd, http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/180113/U-Srbiji-i-decana-kazanu
  26. Ivić, Aleksa, „Arhivska građa o srpskim i hrvatskim književnim i kultur­nim radnicima 1740-1880“, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srp­skog naroda III, SKA, Beograd, 1926.
  27. Isić, Momčilo, “Dete i žena u Srbiji između dva svetska rata”, у Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka, Biblioteka Helsinške sveske br. 23, Beograd, 2006.
  28. Isić, Momčilo, Seljanka u Srbiji u prvoj polovini 20. veka, Оgledi, 9, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Zagorac, 2008.
  29. Јанчић, Радиша, Моја маслина, Службени лист Србије, Драслар, Београд, 2007.
  30. Јовановић, Верка, „Географске карте и планови Београда у путописним делима“, Београд у делима страних путописаца Belgrade in the Works of European Travel Writers, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2003, стр. 34, http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Beograd_u_delima.pdf
  31. Jovanović, Miroslav, Jezik i društvena istorija, Stubovi kulture, Beograd, 2002.
  32. Јовановић, Слободан, Српско-бугарски рат: Расправа из дипломатске историје, Дворска књижара Мите Стајића, Београд 1901.
  33. Јовић, Момир, Срби пре Срба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Momir-Jovic-SrbiPre-Srba;
  34. Качић-Миошић, Андрија, Разговори угодни народа словинског, http:// www.archrve.org/stream/razgovomgodmn00miogoog/razgovorugodnin00miogoog_djvu.txt,
  35. Kjeilen, Tore, „Devsirme“, http://i-cias.com/e.o/devsirme.htm
  36. Korlat, Nataša, “Zaboravljena istorija tik uz obalu”, Blic, 06. 2008., http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/47309/Zaboravljena-istorija-tik-uzobalu
  37. Korunić, Petar, “Nacija i nacionalni identitet“, Zgodovinski časopis 57, Ljubljana, 2003.
  38. Lazarević, Luka, Beleške iz okupiranog Beograda: (1915-1918), fototipsko izd. prema izd. iz 1919. priredio Zdravko Krstanović, Beograd, Jasen, 2010.
  39. Горан Милорадовић et al, “Ход у месту: пола века ломова и дисконтинуитета”, Živeti u Beogradu, 6, Istorijski arhiv, Beograd, 2008
  40. Лазић Сима, Лукин, Кратка повјесница Срба од постања српства до данас, http://sr.wikisource.org/wiki/Кратка_повjесница_Срба_од_ постања_Српства_до_данас_8
  41. Милошевић, Гордана, „Феликс Каниц, цртач архитектуре Београда и околине“, Београд у делима страних путописаца, стр. 260-261, http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Beograd_u_delima.pdf.
  42. Lakić, Suzana, „Vlada bez plana za novi talas ekonomske krize“, Blic, 13.11.2011, Београд
  43. Lemprière, John, Lemprière’s Classical dictionary of proper names men­tioned in ancient authors writ large: with a chronological table, Routled­ge, 1984.
  44. Ломовић, Бошко, „Пут до знања од 2.000 километара“, Политика, 22. март, 2008, Београд.
  45. Лопандић, Душан, „Четири дана срамоте“, Политикин Забавник, бр. 3013, Београд, 2009.
  46. Lukić, Miodrag, “Strane tajne službe vršljaju Srbijom”, AkadeMedija Srbija, http://www.akademediasrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=723:strane-tajne-slube-vrljaju-srbijom&catid=38:cat-komentari-vesti&Itemid=54
  47. Љушић, Радош, Вожд Карађорђе, I-II, Смедеревска Паланка, 1993. (Београд 2000, 2003): http://www.scribd.com/doc/7710376/Rados-Ljusic-Karadjordje
  48. Maretić, Tomo, Slaveni u davnini, Naklada “Matice Hrvatske”, Zagreb, 1889, http://www.archive.org/stream/slaveniudavnini01maregoog/slaveniudavnini01maregoog_djvu.txt
  49. Маринковић, Мирјана, „Како ограничити власт самодршца“, Историјске свеске, бр. 11, новембар 1998, Српско наслеђе, http://www. srpsko-nasledje.co.rs/sr-l/1998/11/article-7.html
  50. Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  51. Марковић, Драган, Отварање и затварање србијанског села – достигнућа, проблеми и перспективе социјализације, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  52. Матић, Петар, „Генеза и развој локалне самоуправе у Србији“, Зборник радова Србија: противречности политичког система, Институт за политичке студије, Eseloge, 2011, Београд.
  53. Микавица, Александар, „Србија разговара: Може ли држава још да се задужи“, Политика, 31.10.2011.
  54. Милојевић, Милош С., Одломци историје Срба и српских југославенских земаља у Турској и Аустрији, Прва свеска, Државна штампарија, Београд, 1872. (Обновљено издање, Графос, Панчево, 1996)
  55. Милојевић, Миодраг, Стари српски век, Vandalija, Beograd, 2008.
  56. „Милош Обреновић“, http://www.znanje.org/i/i22/02iv02/02iv0220/defufnamilos.htm
  57. Mićević, I., „Novi zakon: Deca ne moraju u školu“ 16. novembar 2011”, Новости, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:353698-Novi-zakon-Deca-ne-moraju-u-skolu
  58. Михаљчић, Раде, Лазар Хребељановић – Историја, култ, предање, БИГЗ, Београд, 1984.
  59. Мишић, Живојин, Моје успомене, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1985.
  60. Мишковић, Јован, Косовска битка војно-историјска расправа, Краљевска Српска Државна Штампарија, Београд, април, 1890, Београд, http://dc344.4shared.com/download/auDiB-WE/Jovan_MIskovic_-_Kosovska_bitk.pdf?tsid=20111117-140753-6ed7a2d6
  61. Mondo, „Politika: Kako je Tesli odbijena stipendija“, cit. Molba Niko­le Tesle za stipendiju, Rukopisno odeljenje Matice srpske pod brojem M9823, maj 2006, http://www.mondo.rs/v2/tekst.php?vest=16481
  62. Ненадовић, Константин Н., Живот и дела великог Ђорђа Петровића Кара-Ђорђа, врховног вожда ослободиоца и владара Србије, живот његови војвода и јунака као градиво за србску историју од године 1804. до 1813. и на даље, Штампарија Јована Н. Вернаја, Беч, 1883.
  63. Николић, Маја, Византијски писци о Србији (1402-1439), Византолошки институт Српске академије наука и уметности, Посебна издања, књ. 40, Београд, 2010.
  64. Николић, Маја, „Српска држава у делу византијског историчара Ду­ке“, Зборник радова Византолошког института Србије, XLIV, СА­НУ, Београд, 2007.
  65. Novaković, Stojan, Srbi i Turci četrnaestog i petnaestog. veka, Čupićeva zadužbina, Beograd, 1893.
  66. “Одлив мозгова – највећи српски губитак“, Српска дијаспора интер­нет новине сербске, http://www.srpskadijaspora.info/vest.asp?id=11377
  67. Ostojić, Zorica, “Srbija postaje nuklearno smetlište Evrope”, Blic, 8. april 1997., http://tesla.rcub.bg.ac.rs/~mac/ekologija/atomdump.html,
  68. Павловић, Миодраг, Огледи о народној и старој српској поезији, Просвета, Београд, 2000.
  69. Павловић, Љубомир, „Како да се наш народ просвети“, Шабачки гласник, 39, 11. јун, 1929.
  70. Perović, Latinka, „Žene i deca“ у Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XXveka, Biblioteka Helsinške sveske br. 23, Beograd, 2006.
  71. Pešić, Radivoje, Vinčansko pismo, Beograd, 1995, Ravenatis Anonymi, Cosmographia, Otto Zeller. Aalen,1962.
  72. Pesic, Radivoje, „On the scent of Slavic autochtony in the Balkans“, Časopis Matice iseljenika Srbije Zavičaj, Beograd, god. XXXVI, majaugust 1989.
  73. Петровић, Александар М., Кратка археографија Срба: Срби према списима старих повесница, Нови Сад: Словенски институт, Сремски Карловци: Каирос, Нови Сад, 1995.
  74. Петровић, Жарко, „Химна Карађорђовом устанку“, фељтон Кад је музика ратовала, Глас Јавности, 01.2003., Београд
  75. Radivojević, Miljana et al, On the Origins of Extractive Metallurgy: New evidence from Europe”, Journal of Archaeological Science, (19 June 2010)
  76. Радовановић, Бориша, „О неким учесницима Другог Српског устанка 1815. године из Крагујевачког и Јагодинског окружја“, Корени, IV (2006), Историјски архив Јагодине, Историјски архив Шумадије, Фонд: „Никола Милићевић-Луњевица”
  77. Rajić, Jovan, Istorija raznih slavenskih narodov naipače Bolgar, Horvatov i Serbov…vo svet istoričeski proizvedenaja Joannom Raičem, v Viene 1794.
  78. Ранке, Леополд, Српска револуција, Српска књижевна задруга, Бео­град, 1991.
  79. Sent Mari, Pricot, Les Slaves Meridionauh, Armand Le Shevalir, Paris, 1874.
  80. Setton, Kenneth M., Hazard, Harry, Zacour, Norman P., A History of the Crusades: The Impact of the Crusades on Europe, Univ of Wisconsin Press, 1990.
  81. Смедеревско воће Враново, „Враново 1994 – Сто година задруге“, http://www.smederevskovoce.rs/sela.php?id=77&jezik=1
  82. Stjelja, B., „U Srbiji gladuje 150.000 dece“, Novosti, novembar 2011.
  83. Станојловић, Мат., Гајић, Мил. Ј., Деспот Стефан Лазаревић – Историјска расправа, Издање Општине Београдске, Царна радикална штампарија, Београд, 1894.
  84. Стевановић, Миладин, „Престоница крај Мораве“, Вечерње ново­сти, фебруар 2011, Београд, 2011.
  85. Стевановић, Миладин, „Владарка и светитељка – кнегиња Милица“, фељтон Вечерње новости, март 3. април, Београд, 2009.
  86. Stevanovic, Mirjana, “The Age of Clay: The Social Dynamics of House Destruction”, Journal of Anthropological Arheology 16,
  87. Стојановић, Дубравка, Калдрма и асфалт – урбанизација и европеизација Београда 1890- 1914, Удружење за друштвену историју, Београд, 2008.
  88. Stojanović, Dubravka, Ulje na vodi – ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije, Peščanik, Čigoja, Beograd, 2010.
  89. Subašić, Boris „Ukradena istorija: Bez tapija nema ni Srbije“, Novosti, 18. novembar 2011. http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:353868Ukradena-istorija-Bez-tapija-nema-ni-Srbije
  90. Subašić, Boris, “Ukradena istorija: Otimačina duga dva veka”, Novosti, 18. novembar 2011, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:354054Ukradena-istorija-Otimacina-duga-dva-veka
  91. Subašić, Boris, „Ukradena istorija: Srpska baština rasuta po svetu“, Novosti, 18. novembar 2011 http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71. html:353723-Ukradena-istorija-Srpska-bastina-rasuta-po-svetu
  92. Scylitzes, Joannes, Synopsis historiarum Historiarum compendium, Walter de Gruyter, 1973.
  93. Tanjug, „Rektor Kovačević: Srbija je stara i neobrazovana“, Blic, 11. 2011.: http://www.blic.rs/Vesti/Dmstvo/289280/Rektor-Kovacevic-Srbija-je-stara-i-neobrazovana
  94. Танјуг, „Сваке године 35.000 грађана мање у Србији“, Политика, 30. септембра, 2010.
  95. Ćirić, Sonja, „Biblioteka ponovo radi”, Време, бр. 1080, 15. септембар, 2011
  96. Ћоровић, Владимир, Историја српског народа, Арс Либри, Београд, 1997.
  97. „Српска ћирилица“, http://sr.wikipedia.org/sr-el/Ћирилична_азбука
  98. Фајфрић, Жељко, Света лоза кнеза Лазара, Јанус, 2000: http://www. rastko.rs/kosovo/istorija/zfajfric-lazarevici.html
  99. Фајфрић, Жељко, Света лоза Стефана Немање, ДД Графоспрем и Србска православна заједница Шид, Шид, Србија, 1998.
  100. Farlatus, Daniel, Ecclesia Sirmiensis olim metropolis, в Illyrici Sacri, VII, Ecclesia Diocletiana, Antibarensis, Dyrrhachiensis et Sirmiensis cum earum suffragantes, Coleti, 1817.
  101. «Ходочашће на Крф, 1. део“, http://www.youtube.com/wateh?v=CiRJ4of3oBw&feature=related
  102. Цветковић, Владимир, Социологија – Модерна рефлексија историјског збивања, Институт за политичке студије, 1994, Београд.
  103. Chalcocondylae, Laonicus Atheniensis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalcocondylae atheniensis Historian Libri decem, interprete Conrado Clausero Tiguriano, Parisiis, MDCL
  104. Comnena, Anna, The Alexiad, http://www.fordham.edu/halsall/basis/AnnaComnena-Alexiad00.html
  105. Šumpeter, Jozef, Kapitalizam, socijalizam i demokracija, Plato, Beograd, 1998.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 930.1+94(497.11)”18/20” 163-199