Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДНОС ИЗМЕЂУ КОНЦЕПАТА ТРАНСФОРМАЦИОНОГ, УСЛУЖНОГ И ГРАЂАНСКОГ ВОЂСТВА

Сажетак

Овај рад критички анализира и пореди концепте трансформационих вођа, слуга-вођа и грађана-вођа. Код сва три концепта могу утврдити начелне сличности, изнад свега примарност етичких претпоставки у разумевању вођства. Док се за трансформационо и услужно вођство, мада су под утицајем политичког дискурса, може рећи да припадају општим, генеричким теоријама вођства, концепт грађанина-вође се може идентификовати као аутентична форма поли­тичког вођства, још прецизније: као форма вођства карактeристична за цивилно друштво. Рад се закључује тиме што трансформационо и услужно вођство одређује као засебне парадигме, где је трансформациона парадигма превасходно усмерене на оснаживање колективних вредности и организационе промене, а парадигма услужног вођства на потребе следбеника и свесно служење истим. Истовремено, концепт грађанина-вође се идентификује као потпуно компатибилан са концептом слуге-вође.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bass, M. Leadership and performance beyond expectations. The Free Press, New York, 1985.
  2. Bass, B. M. Transformational leadership: Industry, military, and educati­onal impact. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1998.
  3. Bass, B. M. „The ethics of transformational leadership.“ у Ciulla, J. B. (ed.) Ethics, the heart of leadership. Praeger, Westport, 1998, стр. 169­193.
  4. Beazley, H. и Beggs, J. „Teaching servant-leadership.“ у Spears, L. C. и Lawrence, M. (ed.) Focus on leadership: servant-leadership for twentyfirst century. John Willey & Sons, New York, 2002, стр. 53-65.
  5. Burns, J. M. Leadership. Harper & Row, New York, 1978.
  6. Ciulla, J. B. (ed.) Ethics, the heart of leadership. Praeger, Westport, 1998.
  7. Ciulla, J. B. „Leadership and the problem of bogus empowerment.“ у Ci­ulla, J. B. (ed.) Ethics, the heart of leadership. Praeger, Westport, 1998, стр. 63-87.
  8. Couto, R. A. „Defining a Citizen Leader.“ у Public Leadership Educa­tion: The Role of the Citizen Leader. The Kettering Foundation, Dayton, 1992, стр. 3-10.
  9. Ђурковић, Т „Бренд и лидерство.“ Годишњак Университета Едукос – друштвене науке, 1(1), 2010, стр. 35-51.
  10. Graham, J. „Servant leadership in organizations: inspirational and mo­ral“. Leadership Quartely, 2(2), стр. 105-119.
  11. Greenleaf, R. K. The Servant as Leader. The Greenleaf Center for Servant Leadership, Westfield, [1970] 2008.
  12. Greenleaf, R. K. Servant leadership: a journey into the nature of legitima­te power and greatness. Paulist Press, New York, 1977.
  13. Hollander, P. „Ethical challenges in the leader-follower relationship.“ у Ciulla, J. B. (ed.) Ethics, the heart of leadership. Praeger, Westport, 1998, стр. 49-63.
  14. Johnson, C. Meeting the ethical challenges of leadership: casting light or shadow. Sage, Thousand Oaks, 2001.
  15. Laub, J. A. „Assessing the servant organization: Development of the ser­vant organizational leadership assessment (SOLA) instrument.“ Disser­tation Abstracts International, 60 (02), 308A. (UMI No. 9921922), 1999.
  16. Mabey, C. „The Making of the Citizen Leader.“ у Public Leadership Edu­cation: The Role of the Citizen Leader. The Kettering Foundation, Dayton, 1992, стр. 10-17.
  17. Macmurray, J. Persons in relation. Harper and Harper, London, 1961.
  18. Neustadt, R. Presidential power (2nd ed.). Wiley, New York, [1960] 1980.
  19. Rasmussen, T „Creating a culture of servant leadership: a real like story.“ у Spears, L. (ed.), Reflections on leadership: how Robert K. Greenleaf’s theory of servant-leadership influenced today ’s top management thinkers. John Willey & Sons, New York, 1995, стр. 282-297.
  20. Rost, J. C. Leadership for the Twenty-First Century. Praeger, London, 1991.
  21. Spears, L. C. и Lawrence, M. (ed.) Focus on leadership: servant-leader­ship for the twenty-first centuruy. John Wiley & Sons, New York, 2002.
  22. Spears, L. C. „Introduction: tracing the past, present, and future of ser­vant-leadership.“ у Spears, L. C. и Lawrence, M. (ed.) Focus on leader­ship: servant-leadership for the twenty-first centuruy. John Wiley & Sons, New York, 2002, стр. 1-19.
  23. Стојановић, Ђ. „Нео-корпоративни концепт “ваучерске-демократије.“ Српска политичка мисао, 29(3), 2010, стр. 11-40.
  24. Стојановић, Ђ. „Однос харизматског политичког вођства и либералне демократије.“ Национални интерес, 9(3), 2010, стр. 401-426.
  25. Whetstone, J. T „Personalism and moral leadership: the servant leader with a transforming vision.“ Business Ethics: A European Review, 11(4), стр. 385-392.
  26. Yuki, G. Leadership in organizations (7th ed.). Pearson, Upper Saddle Ri­ver, [1994] 2010.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 005.322:32 155-171