Izaberi jezik:
Tema broja

SAVREMENI SUKOBI I NJIHOVO REŠAVANJE

KREVELDOV SPOR SA KLAUZEVICEM – DA LI JE SMISAO RATA POLITIČKI?

Sažetak

Proučavajući razloge zbog kojih moderne oružane snage čak i izuzetno moćnih država nisu u stanju da izvojuju pobedu u sukobima niskog intenziteta Martin van Kreveld je došao do zaključka da se koren problema nalazi u klauzevicevskom shvatanju rata. U radu se razmatraju ključni argumenti kojima Kreveld nastoji da pobije Klauzevicevo shvatanje rata kao političkog instrumenta: 1) postojanje „netrojstvenih“ ratova, 2) uspon totalnog rata koji ne samo da nije instrument politike, nego preti da proguta politiku i 3) postojanje ratova koji se ne vode zbog političkih ciljeva, nego u ime pravde, religije i opstanka zajednice. Porede se i kritički sagledavaju Klauzevicevi i Kreveldovi odgovori na pitanja ko vodi rat, u čemu je logika rata i zašto se vode ratovi. Pokazano je da Klauzeviceva teorija pruža određeni otpor Kreveldovom prevrednovanju i da logika rata nužno leži u političkoj ravni, upravo kako je to tvrdio Klauzevic. Autori dokazuju da jaz između Klauzevicevog i Kreveldovog shvatanja uzroka rata nastaje zbog različitih perspektiva iz koje ova dva teoretičara posmatraju rat. Zaključeno je da se neprijatelji u ratu bore za postizanje svojih ciljeva, to jest za ostvarivanje/zaštitu onoga što opažaju kao svoj interes i/ili širenje/odbranu svojih (društvenih ili grupnih) vrednosti, što je određenje ciljeva rata koje uvažava i Klauzevicev pogled odozgo, vizuru donosilaca političkih odluka, kao i Kreveldov pogled odozdo, koji računa sa motivima članova društva (grupe) koji idu u rat.

Ključne reči:

Reference

  1. Диркем Емил, О подели друштвеног рада, Просвета, Београд, 1972.
  2. Жомини Анри, Преглед ратне вештине, Војно дело, Београд, 1952.
  3. Кајтез Илија, Мудрост и мач, филозофи о тајнама мира и рата, МЦ „Одбрана“, Београд, 2012.
  4. Кинђић Зоран, „Рат и духовност“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр. 279-306.
  5. Клаузевиц Карл фон, О рату, Војно дело, Београд, 1951.
  6. Милошевић Никола, Сенке минулих љубави, Нова књига, Подгорица, 2005.
  7. Мишић Живојин, Стратегија, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1993.
  8. Старчевић Срђан, Кајтез Илија, Вукадиновић Горан, „Рат у светлу Босијеове историје филозофије и политичке етике“, Војно дело, МЦ „Одбрана“, Београд, бр. 1/2017.
  9. Старчевић Срђан, Кајтез Илија, Вукадиновић Горан, „Рат у средишту политичког – актуелност Шмитовог погледа на рат“, Војно дело, МЦ „Одбрана“, Београд, бр. 1/2016, стр. 102-121.
  10. Стојадиновић Миша, Рашковић Таловић Виолета, „Изазови развоја демократије у савременом друштву: политичко насиље и теорија (не)праведног рата“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр. 49-64.
  11. Bassford Christopher, „The Primacy of Policy and the ‘Trinity’ in Clausewitz’s Mature Thought“, in: Clausewitz in the Twenty-First Century (eds. Hew Stracher, Andreas Herberg-Rothe), Oxford University Press, Oxford, 2007, стр. 74-90.
  12. Creveld Martin van, Pussycats: Why the Rest Keeps Beating the West and What Can Be Done About It, Create Space Independent Publishing Platform, 2016.
  13. Dirkem Emil, Pravila sociološke metode, Savremena škola, Beograd, 1963.
  14. Esdaile Charles, Napoleon’s Wars, An International History, 1803–1815, Penguin Books, London, 2007.
  15. Hejvud Endru: Politika, Clio, Beograd, 2004.
  16. Karneiro Robert L., „Politička ekspanzija kao izraz principa eliminacije kroz konkurenciju“, u zborniku: Politička antropologija (priredio: Čupić Čedomir), Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
  17. Kreveld Martin van, Komandovanje u ratu, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1992.
  18. Kreveld Martin van, Transformacija rata, Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010.
  19. Mello Patrick А., „In Search of New Wars: The Debate about a Transformation of War“, European Journas of International Relations, SAGE Journals, March 2010, стр. 1-13.
  20. Mićunović Dragoljub, Istorija društvenih teorija, tom 1, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
  21. Parkinson Roger, The Peninsular War, Wordsworth Editions, Ware, Hertfordshire, 2000
  22. Patou-Mathis Marylene, Prehistorie de la violence et de la guerre, Odile Jacob, Paris, 2013.
  23. Schuurman Bart, „Clausewitz and the ‘New War’ Scholars“, Parameters, S. Army War College, Carlisle, Spring 2010, стр. 89-100.
  24. Stanovčić Vojislav, Političke ideje i religija, tom 1, Udruženje za političke nauke, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2003.
  25. Šušnjić Đuro: Teorije kulture, Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.
  26. Tili Čarls, Evropske revolucije 1492–1992, CID, Podgorica, 2005.
  27. Villacres Edward, Bassford Christopher, „Reclaiming the Slausewitzian Trinity“, Parameters, S. Army War College, Carlisle, Autmn 1995, стр. 9-19.
  28. Waldman Thomas, „Politics and War: Clausewitz’s Paradoxical Equation“, Parameters, S. Army War College, Carlisle, Spring 2010, стр. 1-13.
  29. Waldman Thomas, War, Clausewitz, and the Trinity, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, June
  30. Zimel Georg, O tajni i tajnom društvu, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2015.
  31. Zimel Georg, Religija, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2015.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2017 УДК 355.01(091) 117-134
ç