Tema broja

O KOSOVU I METOHIJI

JEZIČKE BARIJERE U EKONOMSKOM RAZVOJU SRPSKE ZAJEDNICE NA KOSOVU I METOHIJI

Sažetak

Privredna aktivnost na prostoru Kosova i Metohije je nedovoljnog obima u uslovima slabih institucija i nepostojanja vladavine prava, a veliki društveni jaz predstavlja ogromnu prepreku u prevazilaženju tenzija u srpsko-albanskim ekonomskim odnosima. Ekonomska nerazvijenost srpske zajednice na KiM i njena odvojenost od šire lokalne zajednice rezultat je brojnih faktora. U ovom radu posebno je analiziran uticaj jezičkog pitanja i komunikacija na ekonomski položaj srpske zajednice i to iz dva različita aspekta. Prvo, na ekonomski položaj srpske zajednice direktno utiče masovno neprimenjivanje, inače napredne legislative privremenih institucija na KiM o pravima na upotrebu srpskog kao ravnopravnog službenog jezika. Takođe, ne treba zaboraviti ni aspekt opšte komunikacije unutar kosovskog društva u kome nepoznavanje jezika predstavlja barijeru koja intenzivno utiče na ostvarivanje socijalnih i privrednih veza. Suština i značaj razmatranja ove teme jeste u olakšavanju svakodnevnog života manjine, kao i ekonomski razvoj i normalizacija odnosa koja je moguća kroz promenu jezičkih politika sa obe strane. Trenutno ne postoje zapisi niti radovi na ovu temu. Istraživanjem relevantnog uzorka na tom prostoru i metodom analize dolazi se do jasnih zaključaka koji omogućavaju da se otklone sumnje da duboka podeljenost srpsko-albanskih odnosa neće moći biti prevaziđena ukoliko ne dođe do međusobnog uvažavanja jezičkih prava sa jedne i podsticajem učenja jezika okruženja, sa druge strane. Paradoksalna situacija u kome većinsko albansko stanovništvo značajnije govori srpski jezik (uz jasno dokazanu tendenciju pogoršanja stanja usled generacijskih smena), za razliku od srpske zajednice koja gotovo da ne govori albanski jezik, ima svoje implikacije na opšti nivo integracija, a posebno na privrednu razmenu u kosovskom društvu. Cvi uočeni parametri govore da je neophodan drugačiji pristup u prevazilaženju ovog izazova.

Ključne reči:

Reference

  • Државни секретаријат Сједињених Америчких Држава; Биро за демократију, људска права и рад, Извештаји о стању људских права у свету за 2017; https://xk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/133/HRR_2017_-Srb.pdf
  • Закон о ратификацији међународног пакта о грађанским и политичким правима (ЗРМПГП), Службени лист СФРЈ, бр. 7/71
  • Комитет министара Савета Европе, Европска повеља о регионалним или мањинским језицима (ЕПРМЈ), 25. јун 1992. године
  • Оквирна конвенција Савета Европе о заштити националних мањина , фебруар, 1995, https://rm.coe.int/16800c10cf
  • Препоруке из Осла о праву националних мањина на употребу сопственог језика и објашњење, фебруар 1998, https://www.osce.org/files/f/documents/9/5/67542.pdf
  • Свеобухватни предлог за решење статуса Косова специјалног изасланика УН Мартија Ахтисарија, 2007. http://www.nspm.rs/pdf/dokumenti/iz-arhive-nspm-%E2%80%93-sveobuhvatan-predlog-za-resenje-statusa-kosova-ahtisarijev-plan-od-26.-marta-2007.pdf
  • Студија привредног развоја неалбанских заједница на простору АП Косово и Метохија“. 2014. Београд; Канцеларија за КиМ
  • Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији (СДЕРСЗКиМ). 2007. Влада Р. Србије, Службени гласник РС, бр. 21 од 21. фебруара 2007. http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html
  • Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију, (СООПКиМ) Влада Р. Србије 2010, Службени гласник РС, бр. 32 од 14. маја 2010. http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html
  • Уједињене нације, Декларација о правима особа које припадају националним или етничким, верским и језичким мањинама 1992 (Резолуција бр. 47/135) https://chrisnetwork.org/wpcontent/uploads/2012/07/dekl.opr_.osobakojepripadaju1.pdf
  • European Commission, Brussels,216; Kosovo* 2019 Report https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo report.pdf
  • International organization for migration (IOM), Public opinion poll; december 2018 communication among members of serbian and albanian communities in kosovo „The issue of languages“ http://www.kosovo.iom.int/sites/default/files/SI%20Language%20Report_SRB.pdf
  • OSCE Mission in Kosovo „Municipal Profiles 2013“
PERIODIKA Politička revija 3/2020 3/2020 УДК 323.15(=163.41):342.725(497.115) 155-176
ç