Изабери језик:
Тема броја

О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

ЈЕЗИЧКЕ БАРИЈЕРЕ У ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

Привредна активност на простору Косова и Метохије је недовољног обима у условима слабих институција и непостојања владавине права, а велики друштвени јаз представља огромну препреку у превазилажењу тензија у српско-албанским економским односима. Економска неразвијеност српске заједнице на КиМ и њена одвојеност од шире локалне заједнице резултат је бројних фактора. У овом раду посебно је анализиран утицај језичког питања и комуникација на економски положај српске заједнице и то из два различита аспекта. Прво, на економски положај српске заједнице директно утиче масовно непримењивање, иначе напредне легислативе привремених институција на КиМ о правима на употребу српског као равноправног службеног језика. Такође, не треба заборавити ни аспект опште комуникације унутар косовског друштва у коме непознавање језика представља баријеру која интензивно утиче на остваривање социјалних и привредних веза. Суштина и значај разматрања ове теме јесте у олакшавању свакодневног живота мањине, као и економски развој и нормализација односа која је могућа кроз промену језичких политика са обе стране. Тренутно не постоје записи нити радови на ову тему. Истраживањем релевантног узорка на том простору и методом анализе долази се до јасних закључака који омогућавају да се отклоне сумње да дубока подељеност српско-албанских односа неће моћи бити превазиђена уколико не дође до међусобног уважавања језичких права са једне и подстицајем учења језика окружења, са друге стране. Парадоксална ситуација у коме већинско албанско становништво значајније говори српски језик (уз јасно доказану тенденцију погоршања стања услед генерацијских смена), за разлику од српске заједнице која готово да не говори албански језик, има своје импликације на општи ниво интеграција, а посебно на привредну размену у косовском друштву. Cви уочени параметри говоре да је неопходан другачији приступ у превазилажењу овог изазова.

кључне речи:

Референце

  • Државни секретаријат Сједињених Америчких Држава; Биро за демократију, људска права и рад, Извештаји о стању људских права у свету за 2017; https://xk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/133/HRR_2017_-Srb.pdf
  • Закон о ратификацији међународног пакта о грађанским и политичким правима (ЗРМПГП), Службени лист СФРЈ, бр. 7/71
  • Комитет министара Савета Европе, Европска повеља о регионалним или мањинским језицима (ЕПРМЈ), 25. јун 1992. године
  • Оквирна конвенција Савета Европе о заштити националних мањина , фебруар, 1995, https://rm.coe.int/16800c10cf
  • Препоруке из Осла о праву националних мањина на употребу сопственог језика и објашњење, фебруар 1998, https://www.osce.org/files/f/documents/9/5/67542.pdf
  • Свеобухватни предлог за решење статуса Косова специјалног изасланика УН Мартија Ахтисарија, 2007. http://www.nspm.rs/pdf/dokumenti/iz-arhive-nspm-%E2%80%93-sveobuhvatan-predlog-za-resenje-statusa-kosova-ahtisarijev-plan-od-26.-marta-2007.pdf
  • Студија привредног развоја неалбанских заједница на простору АП Косово и Метохија“. 2014. Београд; Канцеларија за КиМ
  • Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији (СДЕРСЗКиМ). 2007. Влада Р. Србије, Службени гласник РС, бр. 21 од 21. фебруара 2007. http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html
  • Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију, (СООПКиМ) Влада Р. Србије 2010, Службени гласник РС, бр. 32 од 14. маја 2010. http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html
  • Уједињене нације, Декларација о правима особа које припадају националним или етничким, верским и језичким мањинама 1992 (Резолуција бр. 47/135) https://chrisnetwork.org/wpcontent/uploads/2012/07/dekl.opr_.osobakojepripadaju1.pdf
  • European Commission, Brussels,216; Kosovo* 2019 Report https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo report.pdf
  • International organization for migration (IOM), Public opinion poll; december 2018 communication among members of serbian and albanian communities in kosovo „The issue of languages“ http://www.kosovo.iom.int/sites/default/files/SI%20Language%20Report_SRB.pdf
  • OSCE Mission in Kosovo „Municipal Profiles 2013“
периодика Политичка ревија 3/2020 3/2020 УДК 323.15(=163.41):342.725(497.115) 155-176