Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

ĐURO VILOVIĆ OD ŽUPNIKA DO ČETNIKA

Sažetak

Prikaz knjige: Nikola Žutić, Đuro Vilović od župnika do četnika, Institut za savremenu istoriju, 2012, Beograd, 285 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2013 УДК: 32:929 Vilović Đ.(049.3) 327-338
ç