Maja Kovačević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Faculty of Political Science, University of Belgrade

PERIODIKA

POLITIKA PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE U POTRAZI ZA REFORMOM

Zasedanje Evropskog saveta u oktobru 2019. godine na kojem nije postignuta saglasnost zemalja članica o otvaranju pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom je vratilo politiku proširenja Evropske unije (EU) u žižu medijske i političke pažnje i ogolilo razmere krize politike proširenja EU na Zapadni Balkan. Na insistiranje pojedinih zemalja članica, predvođenih Francuskom, Evropska komisija je u februaru 2020. godine predložila izmene metodologije pristupanja. Cilj ovog rada je da kritički razmotri kako politiku proširenja EU na Zapadni Balkan, tako i novu metodologiju. U istraživanju je korišćen model spoljnih podsticaja Frank Šimelfeniga (Frank Schimmelfennig) i Ulrih Sedelmajera (Ulrich Sedelmeier), koji je razvijen kako bi se analizirala evropeizacija zemalja Centralne i Istočne Evrope putem uslovljavanja koje je EU vršila u procesu pristupanja. Primena ovog modela na politiku proširenja na Zapadnom Balkanu pokazuje da najveći problem aktuelne politike nije u metodologiji pristupanja, već u nekredibilnom uslovljavanju koje je EU u poslednjih dvadeset godina primenjivala u odnosu na potencijalne članice iz ovog regiona. U radu se dokazuje teza da su zemlje članice EU i do sada imale na raspolaganju mehanizme kojima su mogle da odlučnije primenjuju uslovljavanje u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana, ali to nisu činile. Stoga uzroke problema politike proširenja treba tražiti u odsustvu strateškog pristupa prema Zapadnom Balkanu zbog krize u samoj EU i zamora od proširenja, te se može zaključiti da reforma ima za cilj da utre put budućem diferenciranom članstvu u EU.

PERIODIKA

European Union’s Common Security and Defence Policy Operations in the Mediterranean: Missions Impossible

Arab Spring, Libyan crisis and subsequent explosion of migration created ‘perfect storm’ for the European Union (EU), challenging the EU as security actor. This research apply Christopher Hill’s capability-expectations gap concept on the CSDP, more specifically to the EU’s response to the crisis in the Mediterranean, focusing on two aspects. One is the (in)capacity to reach a collective decision, as demonstrated in the EU’s response to Libyan crisis 2011. Second aspect is related to the ambitions of the EU’s crisis management, focusing on high expectations raised by the EU itself by defining overambitious and unrealistic mandates for three CSDP missions in the Mediterranean: EUFOR Lybia, EUBAM Lybia and EUNAVFOR MED. The main thesis of this article is that the EU’s actions as security actor in the Mediterranean represents a major setback for the CSDP, leading to the disillusion when it comes to the EU’s capabilities of providing security in its own neighborhood.

PERIODIKA

POSLOVI OSIGURANJA I OBELEŽJA UGOVORA O OSIGURANJU, UZ OSVRT NA OBLIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA U OSIGURANJU

Imajući u vidu osnovnu temu, u radu su na početku analizirana aktuelna rešenja Zakona o osiguranju u vezi sa poslovima osiguranja, te rešenja Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa osnovnim obeležjima ugovora o osiguranju. Potom je učinjen tabelarni prikaz najvećih društava za osiguranje u Srbiji, zasnovan na kriterijumima Narodne Banke Srbije kao nadzorne instance nad poslovanjem društava za osiguranje, poput strukture portfelja osiguranja i bilansne sume, a za period trećeg tromesečja 2017. godine. Poseban odeljak rada posvećen je i oblicima privrednog kriminaliteta u oblasti osiguranja, jer treba imati u vidu da brojni oblici nezakonitosti u postupanju mogu postojati kako na strani osiguravača, tako i na strani osiguranika. U kontekstu svega što je u radu analizirano, u zaključku je istaknut značaj instrumenta kontrole zakonitosti poslovanja društava za osiguranje, koji je na nivou Evropske unije počeo sa primenom 2016. godine. Reč je o EU Direktivi Solventnost II, kao veoma modernom sistemu nadzora osiguranja. Implementacijom i primenom EU legislative u oblasti osiguranja, čini se značajan korak u približavanju sektora osiguranja u Republici Srbiji i sektora osiguranja u Evropskoj uniji.

PERIODIKA

GRAĐANI I PARTIJE U IZBORNIM PROCESIMA U EVROPSKOJ UNIJI: PRINCIPALI BEZ UTICAJA, AGENTI BEZ ODGOVORNOSTI?

Predmet rada je razmatranje uloge građana i partija u izbornim procesima u Evropskoj uniji iz perspektive principal-agent teorije. Osnovna teza ovog rada je da je uticaj građana do te mere ograničen da se može slobodno reći da principal gotovo da ne kontroliše agenta. Prvi razlog leži u tome da partije nisu proces evropske integracije učinile značajnim faktorom političke utakmice, što onemogućava efektivno izražavanje volje građana. Drugi razlog leži u fenomenu tzv. izbora 'drugog reda' za Evropski parlament što pasivizuje građane. Sve ovo je učinilo da partije, kao agenti, budu nedovoljno odgovorne građanima za delovanje u procesu evropskih integracije, ali finansijska kriza i kriza evrozone dovode do buđenja 'uspavanog džina'.

PERIODIKA

In the Bermuda Triangle? The European Union’s Enlargement Policy, Common Foreign and Security Policy and Unfinished States in the Western Balkans

Twenty years of the European Union’s (EU) action as a strategic actor in the process of political and economic reforms of former communist countries has created enough experience based on which it is possible to thoroughly analyse the influence that the European integration has had on the success of transformation of these countries. In a self-imposing comparison, the process of European integration of Central and Eastern Europe (CEE) countries can be evaluated as much more successful than it is the case with the Western Balkan countries. Such course of events can only be explained by an overall consideration of all the factors having a decisive influence on the relationship between the EU and the Western Balkan countries. This paper implies that the concept of Europeanization based on the external incentive is not enough to explain such a course of the European integration process of the Western Balkan countries. Another important factor is the EU Common Foreign and Security Policy (CFSP) action that contributed not only to the spreading of phenomenon of unfinished countries in the Western Balkans but also to the decreased efficiency of the instruments of enlargement policy itself.

ç