Изабери језик:

Лука В. Тодоровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет „Унион-Никола Тесла“, Београд.

периодика

МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС - БОЛЕСТ САВРЕМЕНОГ МЕНАЏЕРА

Савремени међународни бизнис не препознаје емоције и осећања према човеку, а нарочито према менаџеру. Бити менаџер у једној организацији, подразумева стално присуство хроничног интелектуалног замо­ра што је главни предуслов за настанак менаџерског стреса. Редовним упражњавањем спортско-рекреативних активности и програма, менаџер спречава појаву како замора, тако и стреса и подиже ниво психосоматског статуса здравља свог организма.

периодика

ЛОБИРАЊЕ - УСМЕРЕНА КОМУНИКАЦИЈА СА УТИЦАЈНИМ ЈАВНОСТИМА

Овај текст је преглед утицаја комуникације на утицајну јавност и улога процеса лобирања на ту активност. Након појмовних одређења комуникације и лобирања, процес доношења политичких одлука поставља се као референтни оквир у којем се анализира како се политички актери ван власти боре за своје интересе у како утичу на доношење, допуну или измену одлука. Да би лобистичка активност била на озбиљан и адекватан начин прихваћена неопходно је да актери утицаја, лобисти, имају своје стратегије и тех­нике од којих, у крајњем, и зависе резултати целокупне активно­сти. На крају, намера овог текста је да укаже да лобирање може да „преступи“ нормама утврђене границе деловања, али, што је још битније, и на то да постоје значајне и одлучујуће комуникацијске разлике између лобирања и корупције и да тамо где почиње корупција престаје лобирање.