Izaberi jezik:

Luka V. Todorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet „Union-Nikola Tesla“, Beograd.

PERIODIKA

MENADŽERSKI STRES - BOLEST SAVREMENOG MENADŽERA

Savremeni međunarodni biznis ne prepoznaje emocije i osećanja prema čoveku, a naročito prema menadžeru. Biti menadžer u jednoj organizaciji, podrazumeva stalno prisustvo hroničnog intelektualnog zamo­ra što je glavni preduslov za nastanak menadžerskog stresa. Redovnim upražnjavanjem sportsko-rekreativnih aktivnosti i programa, menadžer sprečava pojavu kako zamora, tako i stresa i podiže nivo psihosomatskog statusa zdravlja svog organizma.

PERIODIKA

LOBIRANJE - USMERENA KOMUNIKACIJA SA UTICAJNIM JAVNOSTIMA

Ovaj tekst je pregled uticaja komunikacije na uticajnu javnost i uloga procesa lobiranja na tu aktivnost. Nakon pojmovnih određenja komunikacije i lobiranja, proces donošenja političkih odluka postavlja se kao referentni okvir u kojem se analizira kako se politički akteri van vlasti bore za svoje interese u kako utiču na donošenje, dopunu ili izmenu odluka. Da bi lobistička aktivnost bila na ozbiljan i adekvatan način prihvaćena neophodno je da akteri uticaja, lobisti, imaju svoje strategije i teh­nike od kojih, u krajnjem, i zavise rezultati celokupne aktivno­sti. Na kraju, namera ovog teksta je da ukaže da lobiranje može da „prestupi“ normama utvrđene granice delovanja, ali, što je još bitnije, i na to da postoje značajne i odlučujuće komunikacijske razlike između lobiranja i korupcije i da tamo gde počinje korupcija prestaje lobiranje.

ç