Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

MENADŽERSKI STRES – BOLEST SAVREMENOG MENADŽERA

Sažetak

Savremeni međunarodni biznis ne prepoznaje emocije i osećanja prema čoveku, a naročito prema menadžeru. Biti menadžer u jednoj organizaciji, podrazumeva stalno prisustvo hroničnog intelektualnog zamo­ra što je glavni preduslov za nastanak menadžerskog stresa. Redovnim upražnjavanjem sportsko-rekreativnih aktivnosti i programa, menadžer sprečava pojavu kako zamora, tako i stresa i podiže nivo psihosomatskog statusa zdravlja svog organizma.

Ključne reči:

Reference

  1. Благајац, М., Теорија спортске рекреације, Београд, 1994.
  2. Димитријевић, Б., Замор, Београд, 1975.
  3. Ерић, Д., Увод у менаџмент, Београд, 2000
  4. Николић, И., Спортска рекреација менаџера, Београд, 2009.
  5. Николић, И., Спортска рекреација у туризму, Београд, 2006.
  6. Николић, И., Менаџмент у спорту, Нови Сад, 2006.
  7. Ракита, Б., Међународни бизнис и менаџмент, Београд, 2003.
  8. Волков, В. М., Опоравак у спорту, Београд, 1978.
  9. Штука, К., Рекреацијска медицина, Загреб, 1985.
PERIODIKA Politička revija 4/2010 УДК: 159.944.4:005-051 143-152
ç