Izaberi jezik:
Tema broja

O NEKIM ASPEKTIMA NACIONALNOG IDENTITETA

ZNAČAJ SELA ŠTITKOVO ZA OČUVANJE SRPSKOG NACIONALNOG IDENTITETA

Sažetak

U ovom članku se u kontekstu izučavanja srpskog nacionalnog identiteta prikazuje razvoj malog etno-sela Štitkovo na teritoriji današnje zapadne Srbije kroz istoriju i njegova istorijska vrednost za srpski nacionalni identitet. Na temelju ovih saznanja upotrebljavajući analitičko-sintetičku metodu autor članka analizira kapacitete etno-sela Štitkovo za njegov prospektivni razvoj i glavne probleme sa kojima se meštani Štitkva suočavaju u svakodnevnom životu i u mogućem ostvarenju razvojnog preobražaja njihovog sela. Na kraju članka upoređujući dosadašnje napore pojedinaca i institucija za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta i za ostvarenje probabilnog razvoja Štitkova autor izlaže predloge za dalje konkretne poteze u svrhu rešavanja dosadašnjih problema meštana sela Štit­kovo i omogućavanja dugoročnog razvoja ovog sela.

Ključne reči:

Reference

  1. Ивановић, Мирослав, Стање и могућности развоја културног ту­ризма у Западној Србији докторска дисертација, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 2013.
  2. Обућина, Милосав Мишо, Штитково, Доситеј, Горњи Милановац; Културно просветна заједница Србије, и Фондација Миливоје Мића Мандић, Београд; Скупштина општине Нова Варош, 2006.
  3. Павловић, Мила; Живковић, Драгица, „Географске основе привредног развоја Старог Влаха“, Зборник радова Географског факултета, свеска L, 2002/2003.
  4. Петровић, Петар Ж., „Стари Влах Етничка прошлост, име и поло­жај“, Гласник Етнографског музеја 24, Београд, 1961.
  5. Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за пе­риод од 2010. до 2020. године, Општина Нова Варош, 2009.
  6. Суботић, Војислав, Кнезови Рашковићи у историји Срба, Јагодина-Београд-Нова Варош, 2001.
PERIODIKA Politička revija 4/2013 УДК: УДК 316.334.55(497.11 Štitkovo) 39-64
ç