Изабери језик:
Тема броја

„ЕВРОПЕИЗАЦИЈА“ КОЛЕКТИВНОГ СЕЋАЊА, МИГРАНТСКА КРИЗА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

ЗАПАДНО-БАЛКАНСКА МИГРАНТСКА РУТА: УТИЦАЈ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ НА ПОЗИЦИЈЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет рада је утицај миграција из држава западне Азије и северне Африке на Србију, у контексту њене позиције и односа са суседним државама са којима сачињава Западно-балканску руту, као и са Европском унијом. Циљ рада је сагледавање и анализа утицаја Европске уније на преобликовање поступака и мера спровођених у области управљања миграцијама током трајања мигрантске „кризе“. Полазећи од теоријског приступа о различитим механизмима ширења утицаја ЕУ на државе кандидате, а на основу квалитативне анализе садржаја, основни налази рада упућују на то да кандидатура Србије за чланство у Унији представља важан подстицај за развој националних политика и пракси према мигрантима. Уводни део пропраћен је теоријским разматрањима о дифузији политика и вредности Европске уније. Следе опис и анализа односа Србије са осталим државама Западно-балканске руте и са Европском унијом.

кључне речи:

Референце

  • Куљић Ђорђе, „Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ у контексту избегличке кризе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2017, стр. 211-225.
  • Aiyar Shekhar, Barkbu Bergljot, Batini Nicoletta, Berger Helge, Detragiache Enrica, Dizioli Allan, Ebeke Christian, Lin Huidan, Kaltani Linda, Sosa Sebastian, Spilimbergo Antonio, Topalova Petia, The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, International Monetary Fund, Washington, 2016.
  • Beznec Barbara, Speer Marc, Stojić Mitrović Marta, Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia and the European Border Regime, Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Belgrade, 2016.
  • Börzel Tanja A., When Europeanization Hits Limited Statehood: The Western Balkans as a Test Case for the Transformative Power of Europe, Freie Universität Berlin, Berlin, 2011.
  • Börzel Tanja A., Risse Thomas, The transformative power of Europe: the European Union and the diffusion of ideas, Freie Universität Berlin, Berlin, 2009.
  • Cocco Emilio, “Where is the European Frontier? The Balkan Migration Crisis and Its Impact on Relations between the EU and the Western Balkans”, European View, Sage, Thousand Oaks, no. 16/2017, pp. 293-302.
  • de Borja Lasheras Francisko, Tcherneva Vessela, Wesslau Fredrik, Return to Instability: How Migration and Great Power Politics Threaten the Western Balkans – Policy Brief, European Council for Foreign Relations, London, 2016.
  • Dimitrova Antoaneta, Boroda Maxim, Chulitskaya Tatsiana, Berbeca Veaceslav, Parvan Tatiana, Soft, Normative or Transformative Power: What Do the EU’s Communications with Eastern Partners Reveal About its Influence?, Freie Universität Berlin, Berlin, 2016.
  • Grabbe Heather, “Six Lessons of Enlargement Ten Years on The EU’s Transformative Power in Retrospect and Prospect”, Jorunal of Common Market Studies, Willey, Oxford and Malden, no. 52/2014, pp. 40-56.
  • Greider Alice, Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in the European Refugee Crisis, Migration Policy Institute, Washington, 2017.
  • Haughton Tim, “When does the EU Make a Difference? Conditionality and the Accession Process in Central and Eastern Europe”, Political Studies Review, Sage, Thousand Oaks, no. 5/2007, pp. 233-246.
  • Perišić Natalija, „Readmission in Serbia – Huge Challenges, Weak Opportunities”, in the Book of Collection: Diversity of Migration in South-East Europe (edited by Mirjam Zbinden, Janine Dahinden, Adnan Efendić), Peter Lang, Bern, 2016, pp. 135-156.
  • Sahin Devrim, The European Union as a Transformative Power: Prospects and Dangers on Tukey’s Progress towards Accession, Paper prepared for the Annual Conference of the CEEISA, Ljuljana, June 23, 2016.
  • Šelo Šabić Senada, “The Impact of the Refugee Crisis in the Balkans: A Drift Towards Security”, Journal of Regional Security, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Fakultet političkih nauka, Beograd, no. 12/2017, p. 51-74.
  • Šelo Šabić Senada, Borić Sonja, At the Gate of Europe – A Report on Refugees on the Western Balkan Route, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2016.
  • Freedom House, Freedom in the World, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018, 25/05/2018.
  • The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, Migration Topic, https://europa.rs/eu-enhances-its-support-to-migration-and-efficient-border-management-in-serbia/?lang=en, 22/05/2018.
периодика Политичка ревија 4/2018 4/2018 УДК 314.74(497-15)(497.11)“2008/2018“ 89-104