Изабери језик:
Тема броја

КРИТИКА ПОЈМА ЗАПАДНИ БАЛКАН

„ЗАПАДНИ БАЛКАН“ У САВРЕМЕНОМ ПОЛИТИЧКОМ ДИСКУРСУ

Сажетак

Појмови у јавној сфери често представљају оруђа политичког дискурса који сугеришу знамења, мењају перцепцију а потом и понашање оног ко их усвоји, што је и крајњи циљ дискурзивног деловања. Појам „Западног Балкана“ jeдан je од таквих појмова у регионалној географији и политици где се обједињује историјско-развојна перцепција са стратешким интересно-политимким пројекцијама, управо кроз њихово именовање и одређење. Термин je измишљен крајем двадесетог века од стране званичника ЕУ и везан је за постконфликтни менаџмент простора бивше Југославије од стране Европске уније, а потом и за евентуалне евроинтеграције. У раду се анализирају бројне импликације које овај термин дискурзивно пројектује – oд вредносне неупитности односа „периферије“ ка интегративном „центру“, заклањања не­ких нежељених аспекта прошлости, преко интересних пројекција и оквира у којима ce одвија „добросуседска сарадња“, па све до погледа на ове аспекте из угла српских интереса, као и на адкеватност перспективе овог концепта у измењеним међународним приликама након избијања Светске економске кризе и приближавања мултиполарне епохе.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић Драгомир, „Непромишљеност српског политичког језика“, у Српски национални мазохизам, Алтера, Београд, 2009.
  2. Кекић Лазар, „Западни Балкан: прети нова криза”, Економист, бр. 140, НИП Е-прес доо., Београд
  3. Кнежевић Милош, Балканска пометња, ДП Ђуро Са­лај, Београд, 2006.
  4. Лакићевић Драган, Архипелаг Балкан, Институт за европске студије, Београд, 2002.
  5. Milardović Anđelko, Hrvatska u “trećoj Europskoj ligi”, Dom i svijet, listopada 2000. http://www.hic.hr/dom/316/dom05.htm
  6. Рељић Душан, Русија и западни Балкан, ИСАЦ Фонд, Београд, 2009.
  7. Rehn Olli , “Charting Europe’s Changing Shape”, Europe’s World (online), Spring 2009, http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/21315/Default.aspx
  8. Степић Миломир, „Геополитичност ширења ЕУ и по­ложај Србије“, Српска политичка мисао, вол. 27, бр. 1/2010.
  9. Степић Миломир, Српско питање – геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  10. Стојадиновић Миша, „Изазови политичких система на Балкану“, Српска политичка мисао, вол. 28, бр. 2/2010.
  11. Цвијић Јован, „Балканско полуострво”, Тајна Балкана (Зборник, ур. Бранислав Матић), СКЦ, Београд, 1995.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 81’27:32(497-15) 83-99