Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СТВАРАЊЕ ДРЖАВНОГ ИДЕНТИТЕТА НОВОРУСИЈЕ

Сажетак

У раду је сагледан случај оживљавања и инструментализовања територије Новорусије, првобитно историјске области на југозападу бивше Руске империје. Стварање државног идентитета Новорусије је процес који се и даље одвија, те је циљ овог истраживања анализа тог феномена. Данас Новорусија више није само савез двеју самопроглашених република у Доњецкој и Луганској области на истоку Украјине, већ идеја повратка „општеруским начелима” кроз обнову руског језика, културе, моралних вредности и савеза евроазијских народа. Овај процес је заснован на концепту неоевроазијства, као геополитички и историјски утемељеној идеји реинтеграције постсовјетског и руског империјалног простора. Културна подршка том пројекту јесте руски концепт мултикултурализма, тј. „Руски свет” (Русский мир) заснован на руском језику, ћириличном писму и суживоту различитих етничких група. Појмови Новорусија, Мала Русија, Велика Русија и Украјина су објашњени из историјске перспективе, док је Придњестровље (Транснистрија) анализирано као претеча друштвено-политичког модела Новорусије. Коришћење новинских извора и литературе о геополитичкој ситуацији у свету, указује да се стварање државног идентитета Новорусије уклапа у начела мултиполарног и мултиетничког света. Као што је грађански рат у царској Русији избрисао са историјске сцене појам Новорусије, тако је и грађански рат у Украјини довео на сцену исти тај појам.

кључне речи:

Референце

  1. Всеукраїнський перепис населення 2001, Мовний склад населення Донецької області, Internet, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/donetsk/.
  2. Всеукраїнський перепис населення 2001, Мовний склад населення Луганської області, Internet, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/donetsk/.
  3. Всеукраїнський перепис населення 2001, Національний склад населення Донецької області, Internet, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/donetsk/.
  4. Всеукраїнський перепис населення 2001, Національний склад населення Луганської області, Internet, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/lugansk/.
  5. Громан Шломо, Сокращение Населения Приднестровья, Internet, http://www.languages-study.com/demography/pridnestrovie.html.
  6. Егоров Владимир, Савина Ольга, ,,Общая культурно-цивилизационная основа – фактор реинтеграции постсоветского сообщества”, Обозреватель, Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ), Москва, бр. 12(275)/2012, стр. 42–51.
  7. Единая Россия, Официальный сайт Партии, Ольга Крыштановская, Мультикультурализм – непреложное условие развития России, Internet, https://er.ru/news/60087/.
  8. Јемељањенко Владимир (превела Наталија Кљајић), Шта је то – пројекат „Новорусија”…!?, Internet, http://www.pravda.rs/2014/07/20/sta-je-to-projekat-novorusija/.
  9. Ковач Митар, Поткоњак Лукић Бранкица, Димитријевић Ненад, ,,Евроазијске интеграције и њихове рефлексије на Републику Србију”, Војно дело, Министарство одбране Републике Србије, Београд, бр. 03/2014, стр. 30–58.
  10. Криштапович Лав, ,,Општеруска историја као национална идеја Руса, Белоруса и Украјинаца”, у зборнику: Украјинско питање данас (приредио: Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 153–169.
  11. Криштапович Лав, ,,Европске интеграције Украјине као пут у катастрофу”, у зборнику: Украјинско питање данас (приредио: Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 86–99.
  12. Милошевић Зоран, ,,Како су Малоруси постали Украјинци – Прилог проучавању промене националног идентитета Малоруса”, Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, Београд, бр. 03/2008, стр. 303–313.
  13. Милошевић Зоран, ,,Ко је дошао на власт у Кијеву”, у зборнику: Украјинско питање данас (приредио: Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 34–44.
  14. Огородников Александар, ,,Да ли је тако једноставно ‛украјинско питањеʼ?”, у зборнику: Украјинско питање данас (приредио: Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 11–21.
  15. Официальный сайт Донецкой Народной Республики, Государственное устройство Донецкой Народной Республики, Internet, http://dnr-online.ru/doneckaya-narodnaya-respublika/.
  16. Официальный Сайт Главы Луганской Народной Республики, Общая информация – Луганская Народная Республика, Internet, http://glava-lnr.su/content/obshchaya-informaciya.
  17. Перишић Срђан M, ,,Геополитичко одвајање Украјине од Русије”, у зборнику: Украјинско питање данас (приредио: Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 106–119.
  18. Прелић Младена, ,,Мултикултурализам: расправа која траје”, Зборник Матице српске за друштвене науке, Матица српска, Нови Сад, бр. 139(2)/2012, стр. 139–149.
  19. Спицин Евгениј, ,,Украјина у XX веку: шта је истина?”, у зборнику: Украјинско питање данас (приредио: Зоран Милошевић), Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 45–60.
  20. Степић Миломир, ,,Могућности симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану”, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 01-02/2009, стр. 51–76.
  21. BBC News, Ukraine crisis: timeline, Internet, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275.
  22. Birkenštok Ginter, Slanjankić Azer, Hronologija krize, Internet, http://www.dw.com/sr/hronologija-krize/a-17613320.
  23. Ciobanu Ceslav, “Political Economy of ‛Frozen Conflictsʼ in ex-Soviet States: Challenges and Prospects for the U.S. and Russia”, Virginia Social Science Journal, Virginia Social Science Association, Norfolk, 43/2008, стр. 38–55.
  24. Cojocaru Natalia, “Nationalism and Identity in Transnistria”, Innovation, European Association for the Advancement of Social Sciences, Abingdon, 19/2006, стр. 261-271.
  25. Grigoryan Vardan, Grigoryan Suren, “Transnistria: A Black hole? EU seeks thaw in ‘frozen conflict’”, per Concordiam Journal of European Security and Defense Issues, Marshall Center, Garmisch-Partenkirchen, br. 1(2)/2010, стр. 39–63.
  26. Milenković Miloš, Antropologija multikulturalizma: Od politike identiteta ka očuvanju kulutrnog nasleđa, Etnološka biblioteka, Beograd, 2014.
  27. Milošević Milan, Eksplozivno primirje, Internet, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1272036.
  28. Nedeljković Saša, Čast, krv i suze, Zlatni zmaj i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Beograd, 2007.
  29. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2017, Internet, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport18th_EN.pdf.
  30. Online Etymology Dictionary/Ukraine, Internet, http://www.etymonline.com/index.php?term=ukraine.
  31. Sakan Momčilo, ,,Paradigme geopolitike”, Svarog, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Banja Luka, br. 06/2013, стр. 53–70.
  32. Stepić Milomir, ,,Geopolitička orijentacija Srbije: evroatlantizam i/ili evroazijstvo”, Megatrend revija, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2005, br. 2(2)/2005, стр. 7–21.
  33. The Guardian, Russia sanctions: Trump signs bill imposing new measures, Internet, https://www.theguardian.com/us-news/2017/aug/02/donald-trump-sanctions-russia-signs-bill.
  34. Trapara Vladimir, Jončić Miloš, ,,Put za rešavanje sukoba – Uporedna analiza zamrznutih sukoba na prostoru OEBS”, Međunarodna politika, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, br. 3/2012, стр. 275–302.
  35. Walker Edward W., Transnistria: A bridge too far for the Kremlin?, Internet, https://eurasiangeopolitics.com/2014/07/03/transnistria-a-bridge-too-far-for-the-kremlin/.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 323.1(477.61/.62) 211-224