Tema broja

IZAZOVI I DILEME SAVREMENE DEMOKRATIJE

POLITIKA RADIKALNE DEMOKRATIJE ŠANTAL MUF

U ovom članku kritički se reflektuje teorija demokratije Šantal Muf tj. koncepcija radikalne demokratije kao politike agonizma. U prvom delu, razmatra se pitanje paradoksalne prirode savremenih liberalnih demokratija i formiranje tzv. konsenzualne politike . . .

OGLEDI I STUDIJE
PRAVO I POLITIKA
periodika Srpska politička misao 2/2018

Prijavi se za newsletter

ç