Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I RELIGIJA NA SRPSKOM JEZIČKO-ETNIČKOM PROSTORU

SRPSKI NACIONALNI IDENTITET OD SREDNJOVEKOVNE TEODULIJE DO RAZGRADNJE MODERNE DRŽAVE SRBIJE

Sažetak

Materijalna i duhovna dostignuća srednjovekovnog perioda vladavine srpske dinastije Nemanjić dokazuju da je ovaj period bio najznačajniji istorijski period u Srbiji što se tiče uspostavljanja srpskog nacionalnog identiteta i državotvornosti, funkcionisanja srpske države i njenog kulturnog nasleđa i trajanja. Sveti Sava (rođen kao Rastko Nemanjić) kao središnja ličnost u srpskoj istoriji je uspostavio srpsku državotvornost i pravo zakonopravilom Krmčija na osnovu pravnih konstantinopoljskih dokumenata i ličnog zalaganja za principe pravde i so cijalne zaštite. Vladari iz nemanjićke dinastije su potvrdili i na specifičan način nadgradili Krmčiju i ostale pravne državne dokumente. Uspostavljanje državnog Ustava u post-osmanlijskoj moder­noj srpskoj državi bilo je samo površinski faktor formalizacije državotvornosti i ovaj proces nije obezbedio garancije za poštovanje ljudskih prava većine srpskog naroda u praksi. Autor teksta je kroz analitičko-sintetičku metodu primetio da ni u današnjoj generaciji srpskog naroda nema garancije za očuvanje nekih vrlo važnih kulturno-istorijskih spomenika ugroženih najnovijim najavama izgradnje hidrocentrala, veštačkih jezera ili auto-puteva.

Ključne reči:

Reference

  1. Barker, Ernest, Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last Paleologue, Oxford, 1957.
  2. Bryant, Jacov, A New System in Ancient Mythology, III, T Payne, P. Elmsly, B. White, J. Walter, London, 1807.
  3. Du Cange, Caroli Du Fresne Domini, Illyricum Vetus & Novum, Haeredum Royerianorum, Posonii, 1746.
  4. Zonarae, Joannis, Historica Annalum, Patrologiae, Migne, Paris, 1864.
  5. Lactantius, Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, The Works of Lactantius: A treatise on the anger of God, & T Clark, 1871.
  6. Милојевић, Милош С., Наши манастири и калуђерство, Штампарија код “Св. Саве” Кнез Михаилова број 4, репринт издање “Никола Пашић”, Београд, 1997.
  7. Oakley, Francis, Kingship the Politics of Enchantment, John Wiley & Sons, 2008.
  8. Пириватрић, Срђан, „Улазак Стефана Душана у Царство“, Зборник радова Византолошког института XLIV, 2007.
  9. “Spašavajući Gracanicu spašavamo sebe”, http://istinoljublje.wordpress.com/2566-2/. 4.11.2012.
  10. Теодосије, Житије Светог Саве, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 5, Просвета Српска књижевна задруга, Београд 1988.
  11. Трифуновић, Ђорђе, Очевици о великој сеоби Срба, Багдала, Крушевац, 1990.
  12. Царски руски летопис, прев. са староруског Витезовић, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
  13. Штрандман, Василиј, Балканске успомене, Жагор, Београд, 2009.
PERIODIKA Politička revija 1/2014 УДК: 323.1(=163.41)(091) 1-24
ç