Изабери језик:
Тема броја

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

СОЦИЈАЛНИ СТАТУС РАТНИХ ВЕТЕРАНА КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ, ЛЕПОСАВИЋА, ЗУБИНОГ ПОТОКА, ЗВЕЧАНА И ГОРЕ

Сажетак

Овај оригинални научни рад рађен je као теренско, социометријско истраживање. Наручилац пројекта је Канцеларија за Ко­сово и Метохију Владе Републике Србије. Асистенцију у пројекту обавило је Удружење ратних ветерана града Београда, као подизвођач пројекта. Предмет истраживања је социјални статус ратних ветерана са подручја Косова и Метохије из четири општине на Ко­сову (Косовска Митровица, Лепосавић, Зубин поток и Звечан), и једне са подручја Метохије (Гора). Теренско истраживање је рађено у периоду јануар-март 2014. године, а читаво истраживање довршено до средине априла 2014. године. Методи у истраживању су: анкета (упитник), метод дедукције и генерализације.

кључне речи:

Референце

    1. Арежина Олга: «Савремена породица у ратним околностима», Политичка ревија, 1/2003: 333-350, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
    2. Вуковић Бранко, Поповић Бранка: «Посттрауматски синдром на почетку трећег миленијума», Социјална мисао, 2/2009: 13-24, Часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе у сарадњи са Медицинским факултетом Универзитета у Београду и КБЦ «Драгиша Мишовић», Београд, 2009.
    3. Babbie Earl: The Basics of Social Research, Cengage Learning, Wadsworth, 2011.
    4. Beara Vladimir, Miljanović Predrag, Popov Boris: “Zašto uopšte pomagati ratnim veteranima?”, Temida, 4/2004: 47-49, Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova 1991-1999, Novi Sad, 2004.
    5. Kron Leposava: “Rat i kolektivno ponašanje”, Sociologija, 2/2001: 171-186, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet Institut za sociološka istraživanja, Beograd, 2001.
периодика Социјална политика 1/2014 УДК 316.66:355.292(=163.41)(497.115) 145-159