Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine.

Sažetak

Prikaz knjige :

Nada Novaković,
Radnički štrajkovi i
tranzicija u Srbiji od
1990. do 2015. godine.
Institut društvenih
nauka i Fondacija Roza
Luksemburg, Beograd,
2018, 400 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 316.334.2(497.11)”1990/2015 ”(049.3) 199-205
ç