Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗИ

Раднички штрајкови и транзиција у Србији од 1990. до 2015. године.

Сажетак

Приказ књиге :

Нада Новаковић,
Раднички штрајкови и
транзиција у Србији од
1990. до 2015. године.
Институт друштвених
наука и Фондација Роза
Луксембург, Београд,
2018, 400 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 2/2018 2/2018 УДК 316.334.2(497.11)”1990/2015 ”(049.3) 199-205