Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВНИ ПОРЕДАК И СЛОБОДА ПОЈЕДИНЦА

Сажетак

На почетку рада аутори разматрају идеју слободе појединца, уопште и у праву, и дефинишу тезу коју ће заступати и бранити у раду. Постављајући, наиме, тезу да је право царство слободе појединца, аутори најпре наводе приговоре који се тој тези могу упутити, а затим их аргументовано релативизују и обеснажују. У даљем излагању разрађују своју напред наведену тезу, те између осталог тврде да се поштовање правних норми темељи на њиховој сагласности са етичким нормама. Поред тога, како је циљ права „мирно решавање интересних конфликата“, а оно није силом одређено те не представља фактичку принуду, снага ауторитета права гради се на посебној „правној моћи“, коју аутори потом посебно у свом раду појашњавају. На крају закључују да је позитивно право несумњиво ауторитет који је једини у стању да обезбеди праву меру слободе појединцима, која „сама за себе није могућа, већ се тек кроз ауторитет права може остварити“.

кључне речи:

Референце

  1. Bockelmann, Paul, Einführung in das Recht, R.Piper & CO Verlag, München, 1963.
  2. Welzel, Hans, Das deutsche Strafrecht eine systematische Darstellung, sechste Auflage, Walter de Gruyter, Berlin, 1958.
  3. Ђурић, Михаило, Историја политичке филозофије, Албатрос плус, Београд, 2010.
  4. Живановић, Тома, Систем синтетичке правне филозофије – синтетичка правна филозофија I, Службени лист СРЈ, Београд, 1997.
  5. Јасперс, Карл, Питање кривице (превод са немачког), Самиздат FreeB92, Београд, 1999.
  6. Jaspers, Karl, “Freiheit und Autorität“, in: Vernunft und Freiheit – ausgewählte Schriften, Europäischer Buchklub, Stuttgart, Zürich, Salzburg, 1959.
  7. Јеротић, Владета, Између ауторитета и слободе, Ars libri, Невен, Београд – Земун, 2008.
  8. Coing, Helmuth, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Walter de Gruyter, Berlin, 1950.
  9. Лукић, Радомир, Социологија морала, Српска академија наука и уметности, Београд, 1974.
  10. Лукић, Радомир, Теорија државе и права – друга књига, треће издање, Научна књига, Београд, 1958.
  11. Maritain, Jacques, Човјек и држава (превод са француског), Глобус, Школска књига, Загреб, 1992.
  12. Рацингер, Јозеф, „Шта одржава свет. Претполитичке моралне основе слободарске државе“, у: Дијалектика секуларизације (превод са немачког), Досије, Београд, 2006.
  13. Ридл, Манфред, Систем и историја (превод са немачког), Плато, Београд, 2006.
  14. Тадић, Љубомир, Филозофија права, Напријед, Загреб, 1983.
  15. Устав Републике Србије, Канцеларија за сарадњу с медијима Владе Републике Србије, Београд, 2006.
  16. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, vierte Auflage, Verlag Felix Meiner, Hamburg, 1955.
  17. Henkel, Heinrich, Einführung in die Rechtsphilosophie, Verlag C.H.Beck, München und Berlin, 1964.
  18. Zippelius, Reinhold, Das Wesen des Rechtseine Einführung in die Rechtstheorie, 6. Auflage, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2012.
  19. Чавошки, Коста, Право као умеће слободе – оглед о владавини права, друго допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2005.
  20. Чавошки, Коста, Могућности слободе у демократији, прво издање, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Београд, 1981.
  21. Stratenwerth, Günter, “Recht und Gewalt“ – Sonderdruck aus Freiheit und Bindung, H.7, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1970.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 340.131:17.021.2 155-168