Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИКА И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

THE LOST VICTORY

The author in this paper presents the dilemmas over the meaning of victory in contemporary wars, arguing that wars such as “war on terror”, “humanitarian intervention” and especially a “just war” seem to be unwinnable. In the first part of the . . .

ИЗАЗОВИ РАЗВОЈА ДЕМОКРАТИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ И ТЕОРИЈА (НЕ)ПРАВЕДНОГ РАТА

Крај ХХ и почетак XXI века су обележиле многобројне ,,хуманитарне интервенције“ и ,,борба за људска права“ који добијају примену у сврхе оправдања . . .

СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА И СОЦИЈАЛНИ РАД

СОЦИЈАЛНИ РАД У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА – СРБИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

У чланку се анализира актуелни правни оквир којим се уређује социјални рад у васпитно-образовним установама Србије и Босне и Херцеговине, актуелно . . .

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВО МАЊИНА НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА НА СОПСТВЕНОМ ЈЕЗИКУ: ПРИМЕНА ЕВРОПСКОГ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Крајем двадесетог века су усвојени значајни европски документи о заштити права мањина, где се по први пут детаљно регулише и слобода изражавања . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАТ И ДУХОВНОСТ

Суочен са тенденцијом изразито негативног вредновања рата, која у нашој средини под утицајем прозападне идеологије потхрањује дефетистичко . . .

ПРИКАЗ
периодика Српска политичка мисао 1/2016

Пријави се за билтен