Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

POLITIČKA TEORIJA ISLAMA

Sažetak

Prikaz knjige: Muhamed Jazdi, Politička teorija islama 1, Fondacija Mula Sadra, Sarajevo, 2014, str. 323.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2015 УДК 28:321.01(049.3) 223-230
ç