Izaberi jezik:
Tema broja

O SRPSKOJ POLITIČKOJ MISLI I IDENTITETU

ISTORIJSKE OSNOVE SRPSKE POLITIČKE MISLI

Burna istorija srpskog naroda na balkanskom raskršću velikih civilizacija imala je značajan uticaj na savremenu srpsku političku misao u XIX i XX veku. U periodu od XII do XIV veka, pod vlašću dinastije Nemanjića,a Srbija je postala najveća i najmoćnija . . .

NEOPHODNOST OČUVANJA BAZILIKE U KLADENČIŠTU

U ovom članku autor analizira odluku stručne komisije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Srbiji početkom jula 2015. godine da se zatrpa peskom arheološko nalazište sa ranohrišćanskom bazilikom u Kladenčištu u okolini Bele Palanke . . .

NA IZVORIMA SRPSKOG IDENTITETA

Za identitet svakog naroda od najveće važnosti je kako sam taj narod vidi početak svoje istorije. Svoje istorijsko vreme Srbi računaju od Stefana Nemanje i njegovog najmlađeg sina Rastka – Svetog Save. Nemanja je objedinio Rašku i Zetu i time je počela . . .

AKTUELNO

SRBIJA, UNESKO I BRISELSKI SPORAZUM

Autor u radu analizira državnu i spoljnopolitičku poziciju Srbije uoči, tokom, i nakon glasanja o prijemu „Kosova“ u Unesko, kao i stavove ključnih aktera međunarodnih odnosa, zapadnih sila i njihovih trabanata, među koje spadaju i gotovo svi srpski . . .

IMPLEMENTACIJA JAVNIH POLITIKA EU

Predmet ovog rada predstavlja analiza procesa implementacije evropskih javnih politika. Pri tome, treba imati u vidu da je politički sistem EU specifičan i da se razlikuje od tipičnih političkih sistema po mnogim karakteristikama. Sistem upravljanja na . . .

OGLEDI I STUDIJE
NAUČNA POLEMIKA

Prijavi se za newsletter

ç