Tema broja

IZ NOVIJE FILOZOFIJE I ISTORIJE

PODSTICAJNOST I PRINCIP RAZLIKE – ROLS-KOENOVA TRILEMA

Sažetak

Princip razlike, shvaćen u svojoj uskoj varijanti zahtjeva bratstvo kao poseban odnos prijateljstva i solidarnosti koji postoji u društvu. Po principu bratstva nadareni u društvu neće zahtijevati posebne podsticaje kako bi bili produktivniji već će biti empatični prema onim u najgorem položaju i iz tog razloga će i bez podsticaja jednako pridonositi društvu. U pravednom društvu postoji poseban etos ili kultura pravde kojom će se voditi svi pripadnici takvog društva. Središno pitanje kojim se Koen bavi jeste Rolsov princip razlike u kojem se kaže da u društvu postoje ljudi koji su zbog prirodne genetike ili zbog obične sreće u stanju da proizvode više nego drugi, a ti ljudi imaju pravo da budu bogatiji od drugih ako njihova produktivnost i iz nje prouzrokovano društveno bogatstvo utiču da oni u najgorem položaju poprave svoj početni status. Koen smatra da nadarenim ljudima ne treba posebna motivacija kako bi proizvodili više ali i smatra da Rols nije zahtijevao da je neophodno dati posebne podsticaje nadarenim ljudima kako bi oni više pridonosili. Princip razlike predstavlja osećaj solidarnosti između onih bolje pozicioniranih i lošije pozicioniranih, ali je takođe i sredstvo mjerenja kako bi se uspjeh i korist upotrebila tako da i lošije stojećim bude od pomoći.

Ključne reči:

Reference

  • Бери, Норман. 2007. Увод у модерну политичку теорију. Београд: Службени гласник
  • Ераковић, Дијана. 2013. ,,Г.А. Коенова критика Паретовог аргумента у Ролсовој теорији праведности – једнакост се не тражи”, Политичке перспективе 1/2013, стр.41-55.
  • Кимлика, Вил. 2009. Савремена политичка филозофија. Београд: Нова српска политичка мисао
  • Коен, Г.А. 1987. Maрксово схватање теорије историје. Београд: Искра
  • Ролс, Џон. 1998. Теорија правде. Службени лист СРЈ, Београд
  • Ролс, Џон. 1998а. Политички либерализам. Београд: Филип Вишњић
  • Arrow, Kenet. 1951. Social Choice and Individual Value New Haven: Yale University Press.
  • Casal, Paula. 2010. “Mill, Rawls and Cohen in Egalitarian Trilemma” Последњи приступ: 22. фебруар 2015. http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Casal02Feb2010.pdf
  • Cohen, G.A. 1988. History, Labour and Freedom:Themes from Marx. Oxford: Oxford University Press
  • Cohen, G.A. 2000. If You Are an Egalitarian, How Come You Are So Rich. Harvard: Harvard Univeristy Press
  • Cohen, G.A. 200 Rescuing Justice and Equality. Harvard: Harvard Univeristy Press
  • Lukes, Steven. 1985. Marxism and Morality. Oxford:Oxford University Press
  • Lukes, Steve 1995. Marxism, Liberlism and the Left. Santander: Universitad International Menendez
  • Pogge, Thoma 1989. Realizing Rawls. Ithaca: Cornell University Press
  • Rawls, John. 2001. Justice as Fairness: A Rastatement. Cambridge: Harvard Unversity Press
  • Sen, Amartya. 1976. Liberty, Unanimity and Rights. Harvard: Harvard University Press
PERIODIKA Politička revija 3/2020 3/2020 УДК 177.9 287-306
ç