Изабери језик:
Тема броја

ИЗ НОВИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ

ПОДСТИЦАЈНОСТ И ПРИНЦИП РАЗЛИКЕ – РОЛС-КОЕНОВА ТРИЛЕМА

Сажетак

Принцип разлике, схваћен у својој уској варијанти захтјева братство као посебан однос пријатељства и солидарности који постоји у друштву. По принципу братства надарени у друштву неће захтијевати посебне подстицаје како би били продуктивнији већ ће бити емпатични према оним у најгорем положају и из тог разлога ће и без подстицаја једнако придоносити друштву. У праведном друштву постоји посебан етос или култура правде којом ће се водити сви припадници таквог друштва. Средишно питање којим се Коен бави јесте Ролсов принцип разлике у којем се каже да у друштву постоје људи који су због природне генетике или због обичне среће у стању да производе више него други, а ти људи имају право да буду богатији од других ако њихова продуктивност и из ње проузроковано друштвено богатство утичу да они у најгорем положају поправе свој почетни статус. Коен сматра да надареним људима не треба посебна мотивација како би производили више али и сматра да Ролс није захтијевао да је неопходно дати посебне подстицаје надареним људима како би они више придоносили. Принцип разлике представља осећај солидарности између оних боље позиционираних и лошије позиционираних, али је такође и средство мјерења како би се успјех и корист употребила тако да и лошије стојећим буде од помоћи.

кључне речи:

Референце

  • Бери, Норман. 2007. Увод у модерну политичку теорију. Београд: Службени гласник
  • Ераковић, Дијана. 2013. ,,Г.А. Коенова критика Паретовог аргумента у Ролсовој теорији праведности – једнакост се не тражи”, Политичке перспективе 1/2013, стр.41-55.
  • Кимлика, Вил. 2009. Савремена политичка филозофија. Београд: Нова српска политичка мисао
  • Коен, Г.А. 1987. Maрксово схватање теорије историје. Београд: Искра
  • Ролс, Џон. 1998. Теорија правде. Службени лист СРЈ, Београд
  • Ролс, Џон. 1998а. Политички либерализам. Београд: Филип Вишњић
  • Arrow, Kenet. 1951. Social Choice and Individual Value New Haven: Yale University Press.
  • Casal, Paula. 2010. “Mill, Rawls and Cohen in Egalitarian Trilemma” Последњи приступ: 22. фебруар 2015. http://www.ucl.ac.uk/laws/jurisprudence/docs/2010/Casal02Feb2010.pdf
  • Cohen, G.A. 1988. History, Labour and Freedom:Themes from Marx. Oxford: Oxford University Press
  • Cohen, G.A. 2000. If You Are an Egalitarian, How Come You Are So Rich. Harvard: Harvard Univeristy Press
  • Cohen, G.A. 200 Rescuing Justice and Equality. Harvard: Harvard Univeristy Press
  • Lukes, Steven. 1985. Marxism and Morality. Oxford:Oxford University Press
  • Lukes, Steve 1995. Marxism, Liberlism and the Left. Santander: Universitad International Menendez
  • Pogge, Thoma 1989. Realizing Rawls. Ithaca: Cornell University Press
  • Rawls, John. 2001. Justice as Fairness: A Rastatement. Cambridge: Harvard Unversity Press
  • Sen, Amartya. 1976. Liberty, Unanimity and Rights. Harvard: Harvard University Press
периодика Политичка ревија 3/2020 3/2020 УДК 177.9 287-306