Изабери језик:
Тема броја

БЕЗБЕДНОСТ И ТЕРОРИЗАМ

МОГУЋНОСТИ ОДГОВОРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА САВРЕМЕНЕ ТЕРОРИСТИЧКЕ ПРЕТЊЕ

Сажетак

Улазак у 21. век обележен је серијом терористичких напада на Сједињене Америчке Државе, које је извела озлоглашена терористичка организација Ал Каида. Посрнуће Сједињених Америчких Држава, пред налетом терористичке бескрупулозности престрашило је све чланице међународне заједнице, стога је почетак новог миленијума обележен глобално раширеним страхом од међународног тероризма. Од тог момента међународни тероризам постаје безбедносна претња првог реда за сваку државу, без обзира на степен њене војне или економске развијености. Иако тероризам није нова појава, непозната у историјској прошлости, његови савремени облици су подстакли све релевантне субјекте међународних односа да бављење њиме поставе као свој приоритет. Тако је и Европска унија, основана због потребе економске повезаности европских држава, постала свесна неопходности јачег повезивања држава чланица и на пољу заједничке спољне и безбедносне политике. Циљ овог рада биће да прикаже обим безбедносног ризика оличеног у савременом међународном тероризму, као и могућности Европске уније да пружи адекватан одговор. Анализираћемо садржај две најважније европске стратегије на овом пољу – Европску безбедносну стратегију и Европску противтерористичку стрaтегију, како би идентификовали постојеће слабости и потенцијалне могућности за унапређење будућег одговора на нивоу ЕУ на овакве претње.

кључне речи:

Референце

  • Бајагић, Младен. 2000. „Тероризам и међународно право“. Београд, Безбедност, бр. 5-6.
  • Бановић, Божидар. 2009. „Нормативни оквир Европске уније за борбу против тероризма“. Београд: Ревија за безбедност, вол. 3, бр. 9.
  • Бурсаћ, Борис и Глумац, Станислав. 2017. „Терористичке организације у Русији у 19. веку“. FBIM Transactions, Vol. 5, No. 1: 32-44. doi: 10.12709/fbim.05.05.01.04.
  • Гаћиновић, Радослав. 2011. ,,Методологија проглашења неке организације терористичком”. Београд: Војно дело.
  • Гудељ, Надежда и Крстић, Јован. 2016. „Десет основних проблема у борби против тероризма и финансирања тероризма“. Београд: Војно дело, бр. 2. doi: 10.5937/vojdelo1602263G.
  • Крстић, Марко. 2016. „Изазов дефинисања савременог тероризма“. Београд: Војно дело, вол. 68, бр. 3. doi: 10.5937/vojdelo1603288K.
  • Марић, Силвана. 2012. „Тероризам као глобални проблем“. Медианали, вол. 6, бр. 11.
  • Мијалковски, Милан. 2004. “Анализа и процена терористичке претње”. Београд: Безбедност, вол. 46, стр. 509-521.
  • Милашиновић, Радомир и Мијалковић, Саша. 2011. „Тероризам као савремена безбедносна претња“ у: Зборник радова Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулатива, Висока школа унутрашњих послова.
  • Симеуновић, Драган. 2009. Тероризам, општи део. Београд: Правни факултет у Београду
  • Симеуновић Драган. 2010. „Критички оглед о утврђивању времена настанка тероризма и његовим претечама“. Београд: Војно дело
  • Хофман Брус. 2000. Унутрашњи тероризам. Београд: Народна књига
  • Raufer Xavier. 2003. „Нови светски неред, нови тероризми: нове претње Европи и западном свету“. у: зборник радова Тероризам у будућности, ур. Taylor Max и Horgan John, Загреб: Голден маркетинг.
  • Coady, Tony. 2004. “Defining Terrorism“. Terrorism The Philosophical Issues: 3-14. doi: https://doi.org/10.1057/9780230204546.
  • Council Framework Decision on Combating Terrorism. 2002. Official Journal of the European Communities. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0475.
  • European Council. 2003. „A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://www.consilium.europa.eu/media/30823/qc7809568enc.pdf.
  • European Council. 2005. „The European Union Counter-Terrorism Strategy“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204.
  • 2016. „TE SAT 2016“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://www.statewatch.org/news/2016/jul/europol-te-sat-repor-2016.pdf.
  • 2017. „TE SAT 2017“. Последњи приступ 11. јун 2020. године. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2017.
  • 2019. „TE SAT 2019“. Последњи приступ 29. јун 2020. године.

  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat

  • 2020. „TE SAT 2020“. Последњи приступ 29. јун 2020. године. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
  • Federal Emergency Management Agency. 2013. „General Information about Terrorism“. Washington, D.C: 145-178.
  • International Terrorism and Security Research. What is Terrorism?. Последњи приступ 10. јун 2020. http://www.terrorism-research.com/.
периодика Политичка ревија 3/2020 3/2020 УДК 323.28(4-672EU) 11-32