Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ

КРИЗА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ У ЕПОХИ ЕЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Овај рад се бави проблемом кризе националне државе у времену глобализације. Суочена са процесом глобализације национална држава се нашла суочена са многобројним изазовима. У том смислу структура овог рада је подељена на три дела. У првом делу се анализира утицај глобализације економије на дезинтеграцију националне државе. У другом делу се даје преглед најважнијих механизама дезинтеграције суверених држава. И на крају се разматрају алтернативе глобализације, као и будућност државе у савременом друштву.

кључне речи:

Референце

  1. Дудаева А., Миллион первый, Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005
  2. Boniface P., ’’The Proliferation of States’’, The Washington Quarterly, 1998, Summer
  3. Йонсон Л., «Введение – Политический ислам и конфликты в Евразии’’, Центральная Азия и Кавказ, 1999, No 4
  4. Игнатенко, А., Кровавая дорога в рай, НГ-Религии, No 12, 16 июля, 2003.
  5. Burchil, A. Linklater (eds.), Theories of International Re­lations, L.: Palgrave, 1996
  6. Schwartz S. ’’Beyond ’’Ancient Hatreds’’: What Really Happened to Yugoslavia’’, Policy Review, October-November 1999.
  7. Савватеев А.Д., “Ислам и политика в Чеченской Республике’’, Общественные науки и современность, 2000, No 2.
  8. Chossudovsky, M, The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, London: Zed Books, 1997
  9. Центрально – Восточная Европа во второй половине ХХ века. Т 2. М., 2000.
периодика Национални интерес 1/2012 УДК 321.01:316.32 9-28