Изабери језик:

Анастасија Владимировна Митрофанова

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар евроатлантских истраживања, Дипломатска академија МИД Русије.

периодика

ИНТЕГРАЦИЈА ПРАВОСЛАВНОГ СВЕТА

На основи интеграционих процеса који се дешавају у исламском свету (мада се тамо, свакако, одвијају и дезинтеграциони процеси), необично делује слабост или чак потпуно одсуство покушаја интеграције православног света. Сам се тај термин налази под сумњом, јер ниједна земља света (осим Грчке, где је православље државна религија) не може с формалног гледишта да се сматра “православном”. Присталице постојања православне цивилизације често се позивају на С. Хантингтона, који је “православну цивилизацију” дефинисао као једну од светских цивилизација. Амерички исламиста Б. Тиби се слаже са гледиштем Хан­тингтона и пише да се “источно нереформисано хришћанство спрема стати насупрот и ислама и Запада” а доказ своје позиције види у подршци босанским Србима од стране Грчке и “православне словенске цивилизације”. То становиште се раширило у круговима новинара, који истичу постојање православног света као битно место, ако би тај свет заиста наступао на међународној арени као јединствен фронт. Но, да би то било реалност, потребно је покренути интеграцију православног света.

периодика

КРИЗА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ У ЕПОХИ ЕЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Овај рад се бави проблемом кризе националне државе у времену глобализације. Суочена са процесом глобализације национална држава се нашла суочена са многобројним изазовима. У том смислу структура овог рада је подељена на три дела. У првом делу се анализира утицај глобализације економије на дезинтеграцију националне државе. У другом делу се даје преглед најважнијих механизама дезинтеграције суверених држава. И на крају се разматрају алтернативе глобализације, као и будућност државе у савременом друштву.