Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

KORPORATIVNA NOSTALGIJA

Sažetak

Prikaz knjige: Aleksandar Gajić, Korporativna nostalgija, Službeni glasnik, Beograd 2011.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2012 УДК 316.7(049.3) 177-181
ç