Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЈЕДАН МОГУЋИ ПРИСТУП У ИЗУЧАВАЊУ ГЛОБАЛНОГ МЕЂУНАРОДНОГ БИЋА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Сажетак

Ратови које су Сједињене Америчке Државе водиле у последњој деценији 20. века и које воде у првој деценији 21. века дају за право тврдњи да је глобална међународна, тј. спољна, политика САД континуум ратова, војних инвазија, агресија, интервенција, окупација, изазиваних и подстицаних грађанских ратова, државних удара и тајних, субверзивних и терористичких операција широм света и, новијег датума, на подручју некадашње Југославије и у „Евроазијском Балкану“. Ово сазнање деценијама је „скривано“ маглином „хладног рата“, сукоба Исток-Запад, постојања црвене „империје зла“ као и апокалиптичком сенком нуклеарног судњег дана и нуклеарног леденог доба. Целокупна америчка спољна по­литика од завршетка Другог светског рата и израстања САД у глобалну суперсилу, може се посматрати и као својеврсни продужетак тог рата, као стална милитаристичка акумулација и надградња да би се остало на врху и да се тај врх не би ни са ким делио. Производња криза и ратова начин су опстанка и функционисања глобалног међународног бића САД као суперсиле и њиховог лидерског статуса и улоге. Оно што се назива спољном политиком САД у 20. веку и на почетку 21. века могло би се одредити и као ратна, високо милитантна политика. Америчка спољна политика преобратила се у своју супротност, или, боље речено, у своју праву природу она је наставак рата другим (допунским, иновираним) средствима. За Сједињене Државе рат je политика. Он je био и биће пре сваке политике. Наметање и остваривање својих државних интереса у међународним односима војним, ратним насиљем, тј. државним, војним тероризмом, укључујући и нуклеарни, према другим државама и народима, смењује политику и дипломатију као превазиђене вештине, делатности и технологије и успоставља се као сама политика. За америчке постмодерне, постлибералне, војно високотехнолошке и, можда, посторвелијанске, идеологе и стратеге светских послова, политика и дипломатија су само краће или дуже паузе у контину­уму државног насиља, диктата и геополитичке и материјалне похлепе.

кључне речи:

Референце

  1. William Blum, „Hiroshima: Needless Slaughter, Useful Terror“, Covert Action Qu­arterly,17, No. 53, Summer 1995.
  2. Zbigniew Brzezinski, „A Geostrategy for Eurasia“, Foreign Affairs, 75th Anniver­sary, 1922-1997, vol. 76, No. 5, September/October 1997.
  3. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chess-Board. Primacy and its Geostrategic Im­peratives, Basic Books, First Edition, New York, 1997.
  4. James Kurth, „Americas grand Strategy. A Pattern of History“, National Interst, 43, Spring 1996.
  5. Ноам Чомски, Година 501 – конкиста се наставља, Светови, Нови Сад, прво издање, (оригинал, 1993).
  6. Dr Rudolf Filipović, Englesko-hrvatski ili srpski rječnik, Zora, Zagreb, 1974.
  7. Zoltan Grossman, Over a Century of U.S. Military Interventions, интернет издање.
  8. Samuel Hantington, „The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, 78, No. 2, March/April 1999.
  9. Dr Dušan Nikoliš, „SAD – primarni proizvođač nestabilnosti Balkana i Jugoslavije u unipolarnom evropskom poredku“, Postbipolarni svet i jugoslavija (Zbornik radova), priredio Dr Vladimir Grečić, Institut za međunarodnu politiku i pri­vredu, Beograd, 2000.
  10. Душан Николиш, „Нова војна моћ Америке за век инструмент господарења светом без рата“ у: САД или никад. Од глобализма ка тоталитари­зму, издање аутора, Београд, 1998.
  11. Dr. Živojin Rakočević, Geopolitičko finansijski lavirinti. Prilog kritici an­glosaksonske geopolitike, „Samizdat“ i copyright: Živojin Rakočević, Beo­grad, 2001.
  12. Sun Tzu, The Art of War, (Translated by Samuel Grifith, Forward by Liddel Hart), Oxford University Press (UNESCO collection of representative works, Chine­se series), London 1963, paperback edition 1971.
  13. Emil Vlajki, The New Totalitarian Society. Philosophy and Geopolitics of Death, интернет адреса: http://www.beograd.com/nato/textsenglish/philosophy and geopolitics of death.html, 7 June, 1999.
  14. Garry Wills, „Bully of the Free World“, Foreign Affairs, 78, No.2, March/ April 1999.
  15. Howard Zinn, A Peoples History of the United States, Harper and Row, New York, 1980.
  16. Howard Zinn, Declarations of Independence. Cross-Examing American Ideology, Harper Perennial, New York, 1991.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 327(73) 217-236