Izaberi jezik:
Tema broja

GEOPOLITIKA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA

U radu se analizira „bezalternativno“ evrounijsko opredeljenje vladajuće koalicije u Srbiji i ukazuje na neodrživost teze po kojoj pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, tj. pitanje Kosova i pristupanje EU čine dva odvojena procesa. . . .

POLITIČKA TEORIJA

VRAĆANJE DRŽAVI BLAGOSTANJA?

Autor teksta ukazuje na dva različita modela postupanja, koja su se oblikovala i rukovodila zapadnim svetom od velike ekonomske krize 1929. do danas: državni intervencionizam, koji je predlagao Kejnz, i tržišnu samoregulaciju koju je zagovarao Hajek. Kejnzijanska . . .

ČLANCI I STUDIJE

ODNOSI S JAVNOŠĆU U DRŽAVNOJ UPRAVI

Autor piše o odnosima s javnošću u državnoj, odnosno javnoj upravi. Definiše teorijski pojam odnosa s javnošću, subjekte, relacije, ciljne grupe, institucije i ostale medijske subjekte koji čine celovit sistem u relaciji: državna uprava javno mnjenje . . .

OGLEDI

RELIGIJA, MEDIJI I KULTURA MIRA

U radu autor problematizuje značaj religije u zemljama u tranziciji za širenje kulture mira i globalizaciju razumevanja i solidarnosti, odnosno ostvarivanje njene socio-kulturne integrativne funkcije u savremenosti. U fokusu analize nalazi se odnos triju . . .

AKTUELNO

STATUSNI POLOŽAJ VOJVOĐANSKE AUTONOMIJE

Ovaj rad je retrospektiva formi organizovanja vojvođanskog autonomnog statusa. Autor je fenomenu statusnog položaja Vojvodine prišao multidisciplinarno. U radu je koristio istorijski i politikološki pristup. Istovremeno, predmetu istraživanja prišao . . .

OSVRTI I PRIKAZI
periodika Srpska politička misao 1/2010

Prijavi se za newsletter

ç