Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

GRAMATIKA BALKANSKOG ŽIVOTA

Sažetak

Prikaz knjige: Анна Владимировна Наумова, Феномен культурного пограничья в творчестве Иво Андрича, РИВШ, Минск, 2018, str. 246.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2018 4/2018 УДК 821.163.41.09 Andrić I 183-186
ç