Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА

ЧЛАН 16. УСТАВА ПЕТЕ ФРАНЦУСКЕ РЕПУБЛИКЕ- НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ“ ПРЕДСЕДНИКА ДРЖАВЕ

Сажетак

У овом раду се разматра улога, положај и овлашћења председника Републике у случају најтежих опасности и претњи по државу и поредак у оквиру уставног система Пете француске Републике. Оснивач овог режима, генерал Шарл де Гол, је имао изражену жељу да његова земља више никада не доживи слом и понижење сличном ономе из 1940. под немачким налетом. У том циљу, француски устав је у члану 16. предвидео својеврсну ,,легализовану диктатуру“ привременог трајања коју би вршио шеф државе у циљу што бржег и ефикаснијег савладавања тешкоћа и опасности по државу. То би de facto подразумевало преузимање целокупне извршне, па и законодавне власти у његове руке, уз реално ограничену контролу од стране парламента и накнадно укључивање уставног суда, после одређеног рока, у процес контроле. Ова институција, која донекле подсећа на узор античке римске диктатуре, је свега једном била примењена у Француској, и то током алжирског рата за независност. Ми ћемо у предложеном чланку анализом садржаја, као и нормативном анализом везаном за правни оквир сагледати релевантне околности примене овог својеврсног ,,нуклеарног оружја“ председника Републике, уз нужно подсећање на тадашње историјске околности.

кључне речи:

Референце

  • Бујуклић, Жика. 1999. Forum Romanum : римска држава, право, религија и митови, Правни факултет Универзитета у Београду, четврто издање
  • Caille, Pascal, 2007. « L’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 entre maturation et dénaturation », Revue de droit public, n° 2/2007, Paris
  • Conseil constitutionnel. 1961. «Décision n° 61-1 AR16 du 23 avril 1961 » Conseil constitutionnel. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1961/611AR16.htm
  • De Gaulle, Charles. 1999. Mémoires d’espoir, Paris: Plon
  • De Gaulle, Charles. 2010. Le fil de l’épée, Paris: Perrin
  • Gicque, Jean et Jean-Eric Gicque. 2008. Droit constitutionnel et institutions politiques, 22ème édition, Paris: Editions Montchrestien
  • Jullian, Marcel. 1994. De Gaulle – pensées, répliques, anecdotes, le Cherche midi éditeur, Paris
  • Lacouture, Jean. 1986. De GaulleSouverain, 3ème tome, Paris: Seuil, Paris
  • Tauriac, Michel. 2008. Vivre avec de Gaulle, Paris: Plon
  • Touchard, Jean. 1978. Le gaullisme 1940 – 1969, Paris: Editions du Seuil
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 342.4:342.511(44)”1958” 289-311