Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОБАВЕШТАЈНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сажетак

Предмет истраживања у овом раду је безбедносни менаџмент примењен у обавештајним организацијама. Аутори се баве општим принципима безбедносног менаџмента у наведеним организацијама, с циљем да утврде његове специфичности. Као про­стор истраживања одредили су земље настале дисолуцијом СФРЈ, са фокусом на Републику Србију, Републику Хрватску и Босну и Херцеговину. Током истраживања аутори уочавају специфично­сти безбедносног менаџмента у обавештајним организацијама, од којих неке проистичу из наслеђа претходне, заједничке државе СФРЈ, а друге из природе обавештајног рада.

кључне речи:

Референце

  1. Бахтијаревић, Шибер: Менаџмент људских потенцијала, Голден маркетинг, Загреб, 1999.
  2. Војна енциклопедија, том VI, Београд, 1975.
  3. Даниловић, Неђо и Милосављевић, Славомир: Основе безбедносне аналити­ке, Службени гласник, Београд, 2008.
  4. Драгишић, Зоран: Безбедносни менаџмент, Службени гласник: Универзитет у Београду Факултет безбедности, Београд, 2007.
  5. Жунец, Озрен и Домишљановић, Дарко: Обавјештајно сигурносне службе Републике Хрватске, Наклада Јасенски и Турк, Загреб, 2000.
  6. Кековић, Зоран: Безбедносни менаџмент и заштита од тероризма, Тероризам у савременим условима (зборник радова), Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2003.
  7. Милашиновић, Радомир: Амерички поход на свет, ЗАД, Београд, 1996.
  8. Милашиновић, Радомир: Тајне паралеле Обавештајна служба у међународним односима, Четврти јул, Београд, 1981.
  9. Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  10. Пржуљ, Живка: Основе менаџмента људских ресурса, Факултет за пословни инжињеринг и менаџмент, Бања Лука, 2006.
  11. Purg, Adam: Primerjalni obveščevalni sistemi, Visoka policijko-vamostna šola, Љубљана,
  12. The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, Danbury, 1987, том XV.
  13. Ћеранић, Предраг: Ко контролише обавјештајне службе, Бесједа, Бања Лу­ка, 2008.
  14. Harman, Michael: Intelligence power in peace and war, Royal Institute of Interna­tional Affaris, Cambridge, 1996.
  15. Hill, Michael: Процес стварања јавних политика, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2010.
  16. Chuck, Williams: Принципи менаџмента, DATA STATUS, Београд,
  17. Цу, Сун: Свеобухватно умеће ратовања, Алнари, Београд, 2005.
  18. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Члан 5, Службени гласник РС бр. 116 /07.
  19. Закон о Безбедносно-информативној агенцији, Сл. гласник РС, бр. 42/2002 и 111/2009.
  20. Закон о Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији, Службени гласник РС, бр. 88/2009.
  21. Закон о сигурносно-обавјештајном суставу Републике Хрватске, Народне но­вине.
  22. Закон о обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине, Службе­ни гласник БиХ, бр. 12/04.
  23. http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/I-operativci-BIA-profesori-fakulteta.sr.html.
  24. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drastvo/aktuelno.290.htmM35819-Dragan-Simeunovic-I-naukom-na-teroriste.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 355.40+327.84]:005 283-300