Tema broja

IDENTITET, KULTURA, ISTORIJA pr3/2018

SAVA MRKALJ – REFORMATOR SRPSKE AZBUKE

Cilj ovog naučnog članska jeste da ukaže na odlučujući doprinos Save Mrkalja, kao prvog srpskog učenog filologa i jednog od najobrazovanijih Srba svoga doba, u reformi srpske azbuke (pravopisa, jezika i pisma). Autor je u radu prikazao istorijske, društvene, . . .

KULTURA I ORGANIZACIJA

U radu se razmatra povezanost dubljih svojstava kulture sa pristupom organizovanom delovanju. Naročito se po duhovnim svojstvima organizacionim potencijalima vidi značaj transfera osobina nacionalne kulture na poslovnu kulturu. Razrada poslovne kulture u . . .

GEOPOLITIKA, GLOBALIZAM, ŽIVOTNA SREDINA pr3/2018
MMF I NACIONALNA EKONOMIJA pr3/2018
AKTUELNO pr3/2018

Prijavi se za newsletter

ç