Izaberi jezik:

Pavle Pavlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

POPIS I HRONOLOGIJA MISIJA SAVEZNIČKE AVIJACIJE NAD SRBIJOM 20. OKTOBAR 1943. – 23. NOVEMBAR 1944.

Na osnovu dokumentacije iz Nacionalnog arhiva u Vašingtonu, Arhiva američkih vazduhoplovnih snaga u Maksvelu, državi Alabami, američkoj i britanskoj literaturi, štampi i periodici, istoriografskoj literaturi, fotografijama i plakatima iz muzejskih i arhivskih institucija u Srbiji izrađen je popis bombardovanih ciljeva od Saveznika u završnim godinama Drugog svetskog rata na prostoru današnje Republike Srbije. U radu se bavimo mapiranjem mesta, koja su bombardovana, kao osnov za dalja i dublja istraživanja, političkog, vojnog, ekonomskog i moralnog aspekta bombardovanja američkih vazduhoplovnih snaga ciljeva u Srbiji. Navedeni su precizni podaci o datumu bombardovanja, formaciji koja je bombardovala, broju aviona, i opisu cilja, koji je trebalo uništiti. Precizno su utvrđeni gradovi koji su bili meta napada, neki više puta bilo kao primarni bilo kao sekundarni cilj, zatim drugi ciljevi: aerodromi, fabrike, železničke i drumske komunikacije, ranžirne stanice, neprijateljske trupe i drugi ciljevi.

ç