Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОПИС И ХРОНОЛОГИЈА МИСИЈА САВЕЗНИЧКЕ АВИЈАЦИЈЕ НАД СРБИЈОМ 20. ОКТОБАР 1943. – 23. НОВЕМБАР 1944.

Сажетак

На основу документације из Националног архива у Вашингтону, Архива америчких ваздухопловних снага у Максвелу, држави Алабами, америчкој и британској литератури, штампи и периодици, историографској литератури, фотографијама и плакатима из музејских и архивских институција у Србији израђен је попис бомбардованих циљева од Савезника у завршним годинама Другог светског рата на простору данашње Републике Србије. У раду се бавимо мапирањем места, која су бомбардована, као основ за даља и дубља истраживања, политичког, војног, економског и моралног аспекта бомбардовања америчких ваздухопловних снага циљева у Србији. Наведени су прецизни подаци о датуму бомбардовања, формацији која је бомбардовала, броју авиона, и опису циља, који је требало уништити. Прецизно су утврђени градови који су били мета напада, неки више пута било као примарни било као секундарни циљ, затим други циљеви: аеродроми, фабрике, железничке и друмске комуникације, ранжирне станице, непријатељске трупе и други циљеви.

кључне речи:

Референце

  1. „Београд опет у црно завијен“, Ново време, 20. април 1944.
  2. Београдски крвави Ускрс: документа о британо-америчком ваздушном терору: [Ускрс 16. и 17. априла 1944], Српски народ, Београд, 1944.
  3. Вељановић Зоран, „Савезничко бомбардовање Суботице у лето и јесен 1944. године“, Ex Pannonia, br. 14, Istorijski arhiv Subotica, Subotica, 2010, стр. 42-51.
  4. Глишић Венцеслав, „Савезници и ослобођење Србије 1944“, Историја 20. века, бр. 2/1994, Институт за савремену историју, стр. 109-117.
  5. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 5 – Борбе у Србији 1943. год, Војно дело, Београд, 1954.
  6. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 7 – Борбе у Србији 1944. год., јануар – мај, Војно дело, Београд, 1955.
  7. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 9 – Борбе у Србији 1944. год., 1. јун – 20. август, Војно дело, Београд, 1955.
  8. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I , књига 11 – Борбе у Србији 1944. год., 21. август – 10. септембар, Војно дело, Београд, 1955.
  9. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 12 – Борбе у Србији 1944. год, 11–13. септембар, Војно дело, Београд, 1956.
  10. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 13 – Борбе у Србији 1944. год, 1–15. октобар, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1956.
  11. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 14 – Борбе у Србији 1944. год, 15–31. октобар, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1957.
  12. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 15 – Борбе у Србији 1944 год, новембар – децембар, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1957.
  13. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 20 – Борбе у Србији 1944 год, допуна, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1965.
  14. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 21 – Борбе у Србији 1941–1944. године, Документи квислиншких јединица и установа, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1965.
  15. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 1 – Билтен Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1941–1945, Војно историски институт Југословенске армије, Београд, 1949.
  16. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 10 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1943, јули – октобар, Војноисторијски институт, Београд, 1962.
  17. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 11 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1943–1944, Војноисторијски институт, Београд, 1963.
  18. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 12 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1944, 30. јануар – 30. април, Војноисторијски институт, Београд, 1971.
  19. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 13 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1944, 1. мај – 31. август, Војноисторијски институт, Београд, 1982.
  20. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 14 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1944, 1. септембар – 31. децембар, Војноисторијски институт, Београд, 1981.
  21. Јанићијевић Душан, Савезничко бомбардовање Краљева 1944, Краљево, 2009.
  22. Јањић Чедомир, „Дејства савезничког ваздухопловства у Србији 1943. и године“, Лесковачки зборник, бр. XXXV, Народни музеј, Лесковац, 1995, стр. 235-243.
  23. Крејаковић Силвија, Бережнов Александар, „Савезничко бомбардовање 1944: Краљево, гомила рушевина-масовна гробница“, Наша прошлост, бр. 15, Историјски архив, Друштво историчара среза Краљево, Краљево, 2015, стр. 137-172.
  24. Павловић Момчило, „Савезничка бомбардовања градова у Полимљу у јесен 1944. године“, Милешевски записи, бр. 2/1996, Музеј у Пријепољу, Пријепоље, стр. 309-320.
  25. Павловић Момчило, Трајковић Верољуб, Савезничко бомбардовање Лесковца 6. септембра 1944. Студија и документи, Институт за савремену историју, Београд; Народни музеј, Лесковац, 1995.
  26. Поповић Коча, Белешке уз ратовање (дневник, белешке, документи), БИГЗ, Београд, 1988.
  27. Станковић Ђорђе, „’Ревизионисти’ и савезничко бомбардовање Београда 1944. године“, Војноисторијски гласник, бр. 1-2/2006, стр. 131-146.
  28. Терзић Милан, „Југословенска краљевска влада, генерал Драгољуб Михаиловић и савезничко бомбардовање циљева у Југославији 1942-1944. године“, Токови историје, бр. 1-2/2005, Институт за новију историју Србије, Београд, стр. 81-111.
  29. „Терористички бомбардери над Србијом“, Ново време, 23/ 24. јул 1944.
  30. „Терористички напад на једно српско село“, Ново време, 20. април 1944.
  31. Davis Richard G., Bombing the European Axis Powers A Historical Digest of the Combined Bomber Offensive 1939–1945, Air University Press Maxwell Air Force Base, Alabama, 2006.
  32. Maclean Fitzroy, Rat na Balkanu, Zagreb, 1953.
  33. Matloff Maurice, Strategic Planning for Coalition Warfare 1943-1944, Center of Military History, United States Army, Washington D.C., 1990, Internet, https://history.army.mil/books/wwii/sp1943-44/chapter22.htm, 12/12/2017.
  34. Saunders Hilary St. George, Royal Air Force 1939-1945, Volume III, The Fight is Won, M. Stationery Office, London, 1954.
  35. The National Archives at College Park, (NARA), Washington DC, Records of the Army Air Forces [AAF], (Record Group 18), box, 471. 98. BG, Mission 201-417, March 1944April
  36. S. Army Air Forces in World War II Combat Chronology 1941-1945 (Compiled by: Kit C. Carter, Robert Mueller), Washington, 1991.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 355.469.2(497.11)“1943/1944“ 351-369