Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POPIS I HRONOLOGIJA MISIJA SAVEZNIČKE AVIJACIJE NAD SRBIJOM 20. OKTOBAR 1943. – 23. NOVEMBAR 1944.

Sažetak

Na osnovu dokumentacije iz Nacionalnog arhiva u Vašingtonu, Arhiva američkih vazduhoplovnih snaga u Maksvelu, državi Alabami, američkoj i britanskoj literaturi, štampi i periodici, istoriografskoj literaturi, fotografijama i plakatima iz muzejskih i arhivskih institucija u Srbiji izrađen je popis bombardovanih ciljeva od Saveznika u završnim godinama Drugog svetskog rata na prostoru današnje Republike Srbije. U radu se bavimo mapiranjem mesta, koja su bombardovana, kao osnov za dalja i dublja istraživanja, političkog, vojnog, ekonomskog i moralnog aspekta bombardovanja američkih vazduhoplovnih snaga ciljeva u Srbiji. Navedeni su precizni podaci o datumu bombardovanja, formaciji koja je bombardovala, broju aviona, i opisu cilja, koji je trebalo uništiti. Precizno su utvrđeni gradovi koji su bili meta napada, neki više puta bilo kao primarni bilo kao sekundarni cilj, zatim drugi ciljevi: aerodromi, fabrike, železničke i drumske komunikacije, ranžirne stanice, neprijateljske trupe i drugi ciljevi.

Ključne reči:

Reference

  1. „Београд опет у црно завијен“, Ново време, 20. април 1944.
  2. Београдски крвави Ускрс: документа о британо-америчком ваздушном терору: [Ускрс 16. и 17. априла 1944], Српски народ, Београд, 1944.
  3. Вељановић Зоран, „Савезничко бомбардовање Суботице у лето и јесен 1944. године“, Ex Pannonia, br. 14, Istorijski arhiv Subotica, Subotica, 2010, стр. 42-51.
  4. Глишић Венцеслав, „Савезници и ослобођење Србије 1944“, Историја 20. века, бр. 2/1994, Институт за савремену историју, стр. 109-117.
  5. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 5 – Борбе у Србији 1943. год, Војно дело, Београд, 1954.
  6. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 7 – Борбе у Србији 1944. год., јануар – мај, Војно дело, Београд, 1955.
  7. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 9 – Борбе у Србији 1944. год., 1. јун – 20. август, Војно дело, Београд, 1955.
  8. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I , књига 11 – Борбе у Србији 1944. год., 21. август – 10. септембар, Војно дело, Београд, 1955.
  9. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 12 – Борбе у Србији 1944. год, 11–13. септембар, Војно дело, Београд, 1956.
  10. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 13 – Борбе у Србији 1944. год, 1–15. октобар, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1956.
  11. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 14 – Борбе у Србији 1944. год, 15–31. октобар, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1957.
  12. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 15 – Борбе у Србији 1944 год, новембар – децембар, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1957.
  13. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 20 – Борбе у Србији 1944 год, допуна, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1965.
  14. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том I, књига 21 – Борбе у Србији 1941–1944. године, Документи квислиншких јединица и установа, Војноисториски институт Југословенске народне армије, Београд, 1965.
  15. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 1 – Билтен Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1941–1945, Војно историски институт Југословенске армије, Београд, 1949.
  16. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 10 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1943, јули – октобар, Војноисторијски институт, Београд, 1962.
  17. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 11 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1943–1944, Војноисторијски институт, Београд, 1963.
  18. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 12 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1944, 30. јануар – 30. април, Војноисторијски институт, Београд, 1971.
  19. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 13 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1944, 1. мај – 31. август, Војноисторијски институт, Београд, 1982.
  20. Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, том II, књига 14 – Документа Врховног штаба Народноослободилачке војске Југославије 1944, 1. септембар – 31. децембар, Војноисторијски институт, Београд, 1981.
  21. Јанићијевић Душан, Савезничко бомбардовање Краљева 1944, Краљево, 2009.
  22. Јањић Чедомир, „Дејства савезничког ваздухопловства у Србији 1943. и године“, Лесковачки зборник, бр. XXXV, Народни музеј, Лесковац, 1995, стр. 235-243.
  23. Крејаковић Силвија, Бережнов Александар, „Савезничко бомбардовање 1944: Краљево, гомила рушевина-масовна гробница“, Наша прошлост, бр. 15, Историјски архив, Друштво историчара среза Краљево, Краљево, 2015, стр. 137-172.
  24. Павловић Момчило, „Савезничка бомбардовања градова у Полимљу у јесен 1944. године“, Милешевски записи, бр. 2/1996, Музеј у Пријепољу, Пријепоље, стр. 309-320.
  25. Павловић Момчило, Трајковић Верољуб, Савезничко бомбардовање Лесковца 6. септембра 1944. Студија и документи, Институт за савремену историју, Београд; Народни музеј, Лесковац, 1995.
  26. Поповић Коча, Белешке уз ратовање (дневник, белешке, документи), БИГЗ, Београд, 1988.
  27. Станковић Ђорђе, „’Ревизионисти’ и савезничко бомбардовање Београда 1944. године“, Војноисторијски гласник, бр. 1-2/2006, стр. 131-146.
  28. Терзић Милан, „Југословенска краљевска влада, генерал Драгољуб Михаиловић и савезничко бомбардовање циљева у Југославији 1942-1944. године“, Токови историје, бр. 1-2/2005, Институт за новију историју Србије, Београд, стр. 81-111.
  29. „Терористички бомбардери над Србијом“, Ново време, 23/ 24. јул 1944.
  30. „Терористички напад на једно српско село“, Ново време, 20. април 1944.
  31. Davis Richard G., Bombing the European Axis Powers A Historical Digest of the Combined Bomber Offensive 1939–1945, Air University Press Maxwell Air Force Base, Alabama, 2006.
  32. Maclean Fitzroy, Rat na Balkanu, Zagreb, 1953.
  33. Matloff Maurice, Strategic Planning for Coalition Warfare 1943-1944, Center of Military History, United States Army, Washington D.C., 1990, Internet, https://history.army.mil/books/wwii/sp1943-44/chapter22.htm, 12/12/2017.
  34. Saunders Hilary St. George, Royal Air Force 1939-1945, Volume III, The Fight is Won, M. Stationery Office, London, 1954.
  35. The National Archives at College Park, (NARA), Washington DC, Records of the Army Air Forces [AAF], (Record Group 18), box, 471. 98. BG, Mission 201-417, March 1944April
  36. S. Army Air Forces in World War II Combat Chronology 1941-1945 (Compiled by: Kit C. Carter, Robert Mueller), Washington, 1991.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 355.469.2(497.11)“1943/1944“ 351-369
ç