Izaberi jezik:

Mladen Perić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Novi Sad.

PERIODIKA

ETIKA „LEŠINARSKOG“ INVESTIRANJA

Investiranje u hartije od vrednosti problematičnih kompanija predstavlja jednu od strategija strukturiranja investicionog portfolija koja postaje sve popularnija. Problematične hartije od vredno­sti predstavljaju širok spektar dužničkih i vlasničkih finansijskih instrumenata kompanija koje su iskusile nelikvidnost ili su podnele prijavu za bankrotstvo. Danas postoje brojne biznis šanse koje se rađaju iz Njorporativnih bankrotstava. Individue i institucije mogu kupovati imovinu, određene ugovore, fuzionisati se sa dužnikom i sačuvati oporezivi prihod, špekulisati sa dužnikovim obavezama, ostvariti naknade po osnovu određenih usluga i ostvariti kapitalne dobitke. Takvi investitori poznati su pod imenom “investitori lešinari” (vulture investors). Tokom istorije oni su kao i korporativni preuzimači bili izloženi brojnim kritikama u pogledu moralnog i etičkog utemeljenja njihovih akcija. Važno je istaći da „investitori lešina­ri“ zasnivaju svoje akcije na zakonima koji regulišu oblasti bankrotstva i stečaja, tako da ono što oni rade je u svakom slučaju legalno, ali se postavlja pitanje koliko je to moralno i etično. Uzimajući u obzir izložene aspekte, u ovom radu je definisan fe­nomen „lešinarskog investiranja“, obrazložene su najčešće moralne dileme koje se pojavljuju pri takvom investiranju i definisane osnovne činjenice koje go­vore u prilog „lešinarskom investiranju“.

 

ç