Izaberi jezik:

Boško I. Bojović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

EHESS, Paris.

PERIODIKA

KOSOVSKA BITKA I KOSOVO

Boj na Kosovu je ostavio najdublji trag u kolektivnoj svesti Srba. Smrt oba vladara na bojnom polju je ostavila duboki utisak na savremenike obeju strana. Boj na Kosovu nije proslava poraza koja traje vekovima, kako se povremeno pogrešno interpretira. Naprotiv, to je bilo ohrabrenje i inspiracija za borbu koja vodi ka pobedi časti protiv beščašća, pobedi nade nad beznađem, vere nad monotonijom, hrabrosti nad apatijom. To je način na koji je ona doživljena i shvaćena kao ohrabrenje i izazov života i istorije, mira i rata, stvaranja i destrukcije, kroz koji svako može da postigne uspeh prevazilazeći neuspeh; pobeda prevazilazeći poraz, sreću nakon tuge i prevazilaženje tuge; uskrsnuće koje ne bi bilo moguće bez smrti, ponovno razmatranje i korekcija ne bi bili mogući bez pokajanja. Kosovo je bilo i ostalo ključna tačka u srpskoj istoriji. Vreme će reći da li će tako i ostati.

PERIODIKA

KOSOVO I ZAPADNI BALKAN - PITANJE REGIONALNE STABILNOSTI I EVROPSKE BEZBEDNOSTI

Cilj ovog članka jeste da analizira položaj Kosova u kontekstu pitanja regionalne stabilnosti i evropske bezbednosti. Nakon jednostrano proglašene nezavisnosti južne srpske pokrajine neizvestan je opstanak hrišćanske manjine i kulturne baštine koja se nalazi na toj teritoriji. Autor članka koristi istorijski metod zajedno sa komparativnim metodom kako bi ukazao na evolutivni razvoj kosovskog problema sa stanovišta položaja hrišćanske manjine. Praveći paralelu između proterivanja hrišćanskog stanovništva sa teritorije Turske početkom 20. veka i progona hrišćana sa Kosova početkom 21. veka, autor ukazuje na sličnosti i razlike između ta dva slučaja. Pored toga, on podvlači da je neophodno obezbediti bolje uslove za srpsku manjinu na Kosovu.

PERIODIKA

VIZANTIJSKA CIVILIZACIJA I NJENO KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE

U ovom članku autor piše o istoriji i kulturnom nasleđu Vizantije, analizirajući uticaj civilizacije Rima, kulture Grčke i Hrišćanstva na razvoj nekadašnjeg vizantijske civilizacije i susednih civilizacija. Autor analizira uzroke i razvoj vizantijskih civilizacijskih dostignuća, njen značaj i uticaj na druge države, kulture i civilizacije, kao i uzroke raspada Vizantijskog carstva. Cilj članka bio je da se predstave formalne, doktrinarne i konceptualne razlike između vodećih civilizacija u doba Vizantijskog carstva, kao i razvojne zakone i razvojnu dinamiku u okviru istorijskih procesa za vreme i nakon trajanja i raspada Vizantijskog carstva. U završnici članka autor predstavlja na koji način se kulturno nasleđe Vizantije reflektuje na tekuće istorijske razvojne procese na području nekadašnjeg Vizantijskog carstva.

ç