Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKO POLITIČKI OGLEDI

VIZANTIJSKA CIVILIZACIJA I NJENO KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE

Sažetak

U ovom članku autor piše o istoriji i kulturnom nasleđu Vizantije, analizirajući uticaj civilizacije Rima, kulture Grčke i Hrišćanstva na razvoj nekadašnjeg vizantijske civilizacije i susednih civilizacija. Autor analizira uzroke i razvoj vizantijskih civilizacijskih dostignuća, njen značaj i uticaj na druge države, kulture i civilizacije, kao i uzroke raspada Vizantijskog carstva. Cilj članka bio je da se predstave formalne, doktrinarne i konceptualne razlike između vodećih civilizacija u doba Vizantijskog carstva, kao i razvojne zakone i razvojnu dinamiku u okviru istorijskih procesa za vreme i nakon trajanja i raspada Vizantijskog carstva. U završnici članka autor predstavlja na koji način se kulturno nasleđe Vizantije reflektuje na tekuće istorijske razvojne procese na području nekadašnjeg Vizantijskog carstva.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2009 УДК: 94(495.02) 135-166
ç