Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ZLOČINI PROTIV ČOVEČNOSTI – Pravno-istorijski osvrt

Sažetak

Pored međunarodnog krivičnog dela u užem smislu Zločini protiv čovečnosti, u ovom radu smo dali i kratak opis razvoja Međunarodnog krivičnog prava, govorili smo o međunarodnim tribunalima koji su osnivani tokom 20-tog veka, kao i o pojmu međunarodnog krivičnog dela. Borba protiv ovakvih pojava, kao što su zločini protiv čovečnosti, od velikog je značaja za razvoj međunarodnog prava i Međunarodnog krivičnog suda, koji je nadležan da procesuira počinioce ovog krivičnog dela. Ovakva dela ugrožavaju osnovna ljudska prava i ljudske vrednosti koje uvek trebaju biti zaštićene. Zločini protiv čovečnosti smatraju se teškim krivičnim delom koje se vrši protiv stanovništva. Veliki korak u borbi protiv ovakvih pojava svakako je Rim­ski statut, kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. Dugo vremena ovaj zločin nije bio definisan nacionalnim zakonodavstvima širom sveta. Ali danas je ta situacija u dobroj meri promenjena. Nadamo se da će budući razvoj međunarodnog krivičnog prava omogućiti da svi počinioci ovih užasnih dela budu privedeni pravdi i da će biti kažnjeni odnosno adekvatno sankcionisani za svoja nedela.

Ključne reči:

Reference

  1. Анђелковић Слијепчевић М., Развој међународног кривичног правосуђа, Београд, 2011.
  2. Јовашевић Драган, ,,Србија и Хашки трибунал’’, Српска политичка мисао ИПС, Београд, 3/2011.
  3. Крећа М., Међународно јавно право, Београд, 2010.
  4. Лазовић Љ., Коментар кривичног закона, 2006.
  5. Николиш Душан, ,,Један могући приступ у изучавању глобалног међународног бића Сједињених Америчких Држава’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 1/2010.
  6. Милојевић М., Оснивање међународног кривичног суда, Међународно кривичноправна питања и Хашки трибунал, Београд, 1997.
  7. Обрадовић, К., Шаховић, М., Деспот, М., Међународно хуманитарно право – Развој, примена, санкције, Београд, 2002.
  8. Пауновић М., Кривокапић Б., Крстић И., Основи међународних људских пра­ва, Београд, 2007.
  9. Повеља Међународног војног трибунала
  10. Симић, Илија, Коментар кривичног законика, Београд 2005.
  11. Стојановић З., Међународно кривично право, Београд, 2006.
  12. Чоловић В., Оснивање, легалитет и надлежност Међународног суда за ратне злочине на подручју бивше Југославије, Београд, 1998.
  13. Шкулић М., Коментар Римског статута, 2005.
  14. Шкулић М., Међународни кривични суд, Београд, 2005.
  15. www.icc-cpi.int.com
  16. www.pravdautranziciji.com
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2012 УДК: 341.322.5+341.48/.49+341.645 309-331
ç