Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ВЕРСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗМИ, ДРУШТВЕНА ИНТЕГРИСАНОСТ И ТЕРОРИЗАМ

Сажетак

У најопштијем смислу овај научни рад ће се позабавити односом вере и насиља. У ужем, предметном, смислу речи тема истраживања биће однос између верског фундаментализма и тероризма. Како је однос религије и безбедности тек посредан, немогуће га је објаснити без друштвеног контекста који смешта верника у одређено друштвено окружење. Укљученост верника у друштво, или његова искљученост из заједнице, у великој мери могу утицати на безбедносне изазове једног друштва. Отуда религиолошке теме имају своје место и значај у безбедносним студијама. Друштвени значај рада лежи у актуелности теме, али и у тренутним догађајима везаним за: учестале терористичке нападе широм Европе и света, мигрантску кризу, појаву Исламске државе, сукоб између верског и секуларног у савременом свету и сл. Научни значај истраживања приближава границе религијских и безбедносних студија, бришући границе између: религиологије, социологије, политичких, економских и безбедносних наука. Циљ истраживања је да докаже главну предпоставку о утицају религијског на безбедност преко политичког института тероризма. Методе од којих ће се у истраживању поћи су: метод посматрања, анализа садржаја, студија случаја, метод поређења, статистички метод.

кључне речи:

Референце

  1. Avramov Smilja: Opus Dei – novi krstaški pohod Vatikana, Idij, Veternik, 2000.
  2. Aljamal Yousef: “Hamas ‒ a terroirst organization or liberalation movement?”, Политикологија религије, Vol.8, N°1/2014: Центар за проучавања религије и верску толеранцију, Београд, 2014.
  3. Aristotel, Fizika, Globus/SNL, Zagreb, 1988.
  4. Balmer Herbert Randall, Winner Lauren: Protestantism in America, Columbia University Press, 2013.
  5. Berger Peter: Between Relativism and Fundamentalism ‒ Religious Resources for a Middle Postion, B. Eerdmans Publishing, 2009.
  6. Walsh Declan: “WikiLeaks cables portray Saudi Arabia as a cash machine for terrorists“, The Guardian, December 5, 2010.
  7. Wardlaw Grant: Political Terrorism ‒ Theory, Tactics and Counter-Measures, Cambridge University Press, 1989.
  8. Гаћиновић Радослав: Савремени тероризам, Графомарк, Београд, 1998.
  9. Guolo Renzo: Il volto del nemico – i fondamentalismi e le religioni: Lezioni magistrali, EUT, Trieste, 2006.
  10. Grifin Lesli: “Fundamentalizam iz perspektive liberalne tolerancije”, Treći program Radio Beograda, N° 127-128: 129-144, III-IV, 2005.
  11. Добров Дмитрий: „Германия ‒ исламские радикалы поднимают голову“, Россия сегодня, ИНОСМИ.РУ, од 18.09.2014.
  12. Essaid Aida: Zionism and Land Tenure in Mandate Palestine, Routlegde, 2013.
  13. Eisenberg Ronald: The 613 Mitzvota Contemprorary Guide to the Commandments of Judaism, Schreiber Publishing, 2005.
  14. Emerson Michael, Hartman David, „The Rise of Religious Fundamentalism“, Annual Reviews Sociology, Vol.32: 127-144, Palo Alto, California, 2006.
  15. Geoffroy Martin: “Le nouveau paradigme de la violence religieuse comme forme de résistance et de contrôle social dans le contexte de la modernité avancée”, Religiologiques, 1/2005, Vol.31: 27-36, UQAM/Sciences des religions, Montréal/Québec, 2005.
  16. Jevtić Miroljub: Savremeni džihad kao rat, Nova knjiga, Beograd, 1989.
  17. Qamar Zubair: „Wahhabism ‒ Understanding the Roots and Role models of islamic extremism“, As-Sunnah Foundation of America, 2012.
  18. Karčić Fikret: Šerijatsko pravo u ustavima savremenih muslimanskih zemalja ‒ Šerijatsko pravo u savremenim društvima: 9-38, (priredili Fikret Karčić i Enes Karić) Pravni centar Fond za otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 1998.
  19. Клајн Иван, Шипка Милан: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007.
  20. Comte-Sponville André: Dictionnaire philosophique, Presses universitaires de France, Paris, 2001.
  21. Koubi Geneviéve: „La liberté de religion ‒ une liberté de conviction comme une autre”, Les défis des droits fondamentaux, 37-49, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2000.
  22. Kuper Adam, Kuper Džesika (приредили): Enciklopedija društvenih nauka, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  23. Laqueur Walter: A History of Terrorism, Transaction Publishers, New Brunswick/London, 2001.
  24. Laitman Michael: The Zohar, Laitman Kabbalah Publishers, 2009.
  25. Martensson Ulrika, Bailey Jennifer, Ringrose Priscilla: Fundamentalism in the Modern World Vol.2 ‒ Fundamentalism and Communication ‒ Culture, Media and the Public Sphere, I. B. Tauris, 2011.
  26. Marty Martin,Appleby Scott: Fundamentalisms Observed ‒ Volume 1, American Academy od Arts and Science, University of Chicago Press, Chicago, 1994.
  27. Mehr Farhang: “The Culture of Terroirism”: 18-26, (ed. R. Ragaini, A. Zichichi), Society and Structures ‒ Historical Perspectives; Culture and Ideology; National and Regional Geopolitical Issues, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003.
  28. Мијалковски Милан, Марић Предраг, Томић Душко, Шаљић Елдар: Тероризам и организовани криминал, Пирот, 2012.
  29. Милајковић Саша, Бајагић Младен: Организовани криминал и тероризам, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  30. Милосављевић Зоран: „Исламски екстремизам ‒ превенција тероризма по моделу САД“, Политичка ревија, 3/2006: 531-546, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  31. Милошевић Зоран: Терористи или жртве Запада, Центар академске речи, Шабац, 2015.
  32. Radojević Kristina: „Religija i terorizam“, Religija i tolerancija, Vol. VIII, Nº 14, Jul – Decembar 2010, Centar za empirijska istraživanja religije CEIR, Novi Sad, 2010.
  33. Ракић Миле, Јовашевић Драган: Тероризам, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  34. Rebić Adalbert: Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002
  35. Ross Jeffrey Ian: Political Terrorism ‒ An Interdisciplinary Approach, Peter Lang, New York, 2006.
  36. Ruthven Malise: Fundamentalism – the Serach of Meaning, Oxford university Press, 2004.
  37. Silberstein Laurence: Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective ‒ Religion, Ideology, and the Crisis of Morality, NYU Press, 1993.
  38. Svanberg Ingvar,Westerlund David: Islam Outside the Arab World, Routledge, 2012.
  39. Станковић Владан: “Основи фундаментализма”, Политичка ревија, 4/2010: 109-126, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  40. Станковић Владан: „Фундаментализам и/или верски интегризам“, (ур. Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић) Зборник: Религија, политика, право: 759-776, Институт за упоредно право, Митрополија црногорско-приморска СПЦ, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, ИИУ Светигора, Београд/Будва, 2015.
  41. Strindberg Anders: Wärn Mats: Islamism, Polity Press, 2011.
  42. Teti Andrea, Mura Andrea: “Islam and islamism”: 92-110, (ed. Jeffrey Haynes) Routledge Handbook od Religion and Politics, Routledge Taylor & Francis Group, 2008-2009.
  43. Todorović V. Dragan: Sunitsko-šiitski raskol i njegove posledice na bezbednost u regionu Bliskog istoka, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2016.
  44. Тумара Небојша: Света земља, месија и месијин магарац – јеврејски верски фундаментализам у држави Изреал, Каленић, Крагујевац, 2012.
  45. Franken Leni, Loobuyck Patrick: Religious Education in a Plural, Secularised Society ‒ A Paradigm Shift, Waxmann Verlag, 2011.
  46. Hadžić, Mehmed-Alija: “Islamski odnos prema pretjerivanju u vjeri”, Islamski fundamentalizam, Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990.
  47. http://en.wikipedia.org/wiki/Integralism
  48. https://www.citelighter.com/sociology/sociology/knowledgecards/social-integration
  49. http://dictionary.reference.com/browse/integrality
  50. http://time.com/3670892/muslims-europe-map/
  51. http://pspasojevic.blogspot.com/2011/10/blog-post_5251.html

   

   

периодика Политика националне безбедности 1/2016 УДК:316.647.7:2+316.66]:323.28+327.88 121-144