Izaberi jezik:
Tema broja

GLOBALIZACIJA MOĆI

UPRAVLJANJE KRIZAMA

Sažetak

Ovaj rad predstavlja pokušaj da se naučnoj javnosti ukaže na značaj interdisciplinarnog pristupa problemu kriza i upravljanja krizama. Takođe, neophodno je opšteprihvatljivo definisanje kriza i nauka treba dati putokaz državnim strukturama kako se upravlja krizama. Dakle, kriza je stanje u kome celokupno društvo (ili njegovi segmenti zahvaćeni krizom) prestaje da funkcioniše po načelima demokratske organizacije društva. Kriza predstavlja skup zakonitosti koje se u datim političkim okolnostima sukobljavaju i time usporavaju ili ubrzavaju tok događaja, tj. proces širenja krize ili proces upravljanja krizom. Politička kriza nastaje kada društvo zapadne u turbulent­no stanje. Tada su osnovni izvori turbulencije ekonomska i finansijska kriza, politička razjedinjenost oko vitalnih nacionalnih interesa i narušen sistem bezbednosti države i društva. Krize obično mogu biti ekonomske, finansijske, političke, ekološke i bezbednosne. Krizama upravlja antikrizni tim kojim rukovodi predsednik države i to po fazama: ublažavanje, pripravnost, delovanje i oporavak si­stema od nastale krize.

Ključne reči:

Reference

  1. А. Боин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Санделијус, Политика управљања кризама, Службени гласник, Факултет безбедности, Београд, 2010.
  2. Бранимир Молак, ’’Што је управљање у кризама’’, Економија /Economics, бр. 13/2007, Загреб,
  3. Желимир Кешетовић, Кризни менаџмент, Факултет безбедности, Службени гласник Србије, Београд, 2008.
  4. Желимир Кешетовић, “Теоријски концепт кризе”, Кри­зни менаџмент 1 Хрестоматија, Факултет безб­едности, Београд, 2006.
  5. Љубивоје Аћимовић, Наука о међународним односима – Teopијa и истраживачки правци, Научна књига, Београд, 1987.
  6. Жељко Иваниш, “Значај преговарања у решавању сукоба и криза”, Војно дело, бр. 2/2005, Војноиздавачки завод, Београд, 2005.
  7. Радослав Гаћиновић, Политичко насиље и глобализација, Драслар, Београд, 2008.
  8. Fearn-Banks, K., Crisis Communications: A Casebook Approach, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Malwah, W, 2001.
  9. Hamblin, R.L., „Leadership and Crisis”, Sociometry, 21, 1958.
  10. Fink, S, Crisis Management: Planning for the Inevitable, Amacom, New York, 1986.
  11. Barton, L., Crisis in Organizations: Managing and Com­municating in the Heat of Chaos, South-Western Publis­hing Company, Cincinnati, OH, 1993.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2011 УДК 338.124.4+316.43 299-318
ç