Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И МОРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

УПОТРЕБА ДЕМОКРАТИЈЕ И ДРЖАВЕ У ПОПУЛИСТИЧКЕ И ТОТАЛИТАРНЕ СВРХЕ САВРЕМЕНИХ ВЛАСТОДРЖАЦА

Сажетак

Предмет овог рада су слабости савремених демократских поредака које произилазе из употребе модерних манипулативних техника оних који успевају да на демократским изборима добију поверење за улазак у власт. Савремене демократије под ударом су популистичких обећања која су најчешће нереална, односно неостварива. Спој популизма и демократије најчешће је производ немоћи политичких елита, односно политичких партија у државама да решавају најбитније проблеме грађана, односно да подигну раст и развој економског система, да уведу владавину права и опораве политичке институције да рационално и ефикасно функционишу у оквиру политичког система. Савремене демократије нису подједнако развијене и немају подједнаке шансе у развијању. Паралелизам власти најчешће је завршавао у тоталитаризацији демократије. У савременим демократским државама, посебно у оним које се налазе у процесу демократске транзиције, показује се да политичке вође (партијске вође) и када на изборима освоје државне функције не одричу се партијског вођства. На тај начин демократије постају подређене и заробљене од стране политичких партија, посебно њиховог политичког вођства и вођа. Анализиран је и однос слободе и демократије. Искуства показују да се демократија успешније утемељује тамо где су људи освојили слободе него тамо где демократија тек треба да омогући слободе грађанима. Анализиране су и опасности по демократију које произилазе из злоупотребе демократских услова. Посебна опасност по савремене демократије произилази из околности у којима они који дођу на власт учине све да друштвом и државом завладају антиполитички принципи: равнодушност, страх и стрепња и осећај немоћи. Антиполитички принципи угрожавају демократски поредак, а они који се с њима служе руше демократију.

кључне речи:

Референце

  1. Arent, Hana, Izvori totalitarizma, Feministička izdavačka kuća 94, Beograd, 1998.
  2. Arent, Hana, O slobodi i autoritetu, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin, 1995.
  3. Berlin, Isaija, Četiri ogleda o slobodi, Nolit, Beograd, 1992.
  4. Bobio, Norberto, Budućnost demokratije, Filip Višnjić, Beograd, 1990.
  5. Brinkmen, Džon, Kulturne kontradikcije demokratije, Filip Višnjić, Beograd, 2008.
  6. Dal, Robert, Demokratija i njeni kritičari, CID, Podgorica, 1999.
  7. Goše, Marsel, Demokratija protiv same sebe, Filip Višnjić, Beograd, 2004.
  8. Harison, Ros, Demokratija, Clio, Beograd, 2004.
  9. Matić, Milan, Liberalizam, Populizam, Demokratija, Institut za političke studije, Beograd, 1992.
  10. Moffitt, Benjamin and Tormey, Simon, „Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style“, Political Studies, 62, no. 2/2014.
  11. Neumann, Franz, Demokratska i autoritarna država, Naprijed, Zagreb, 1974.
  12. Piccone, Paul, „Postmodern Populism“, Telos, 103/1995.
  13. Sartoti, Đovani, Demokratija šta je to?, CID, Podgorica, 2001.
  14. Smilov, Daniel and Krastev, Ivan, „The Rise of Populism in Eastern Europe: Policy Paper“, у зборнику: Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe (Editors: Grigorij Mesežnikov, Ol’ga Gyárfášová, Daniel Smilov), Institute for Public Affairs, Bratislava, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 321.01:321.7 71-89