Изабери језик:
Тема броја

РАЗВОЈ НАУКЕ И НАУЧНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ

УЛОГА ФРАНЦУСКЕ У ОСНАЖИВАЊУ НАУКЕ У СРБИЈИ И НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: ИЗМЕЂУ НАУЧНЕ САРАДЊЕ И НАУЧНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Сажетак

Француска има дугу традицију политичког, економског, културног и научног утицаја у региону Балкана, а историјски посебно у Србији и државама насталим на простору некадашње Југославије (Краљевине Срба Хрвата и Словенаца, Краљевине Југославије). Поменути утицај настао је не само на основу савезништва у Великом рату (1914–1918), већ и на основу школовања и усавршавања Срба и других Балканаца на француским универзитетима. Они су по повратку заузимали кључна места у државној управи и на универзитетима, покретали научне дисциплине и сарађивали са колегама у Француској. Препознавши научнике као битну компоненту дипломатије, Француска је делом и на основу историјског искуства формулисала и актуелну сарадњу са Србијом, Црном Гором, Северном Македонијом, Босном и Херцеговином и Албанијом (земљама Западног Балкана, под којима Француска подразумева и Косово*). Анализа садржаја доступних докумената, штампе, изјава и интервјуа званичника, дипломата и научника, омогућава да сагледамо улогу Француске у оснаживању научне сарадње у Србији и на Западном Балкану. Како је ове године 20 година програма билатералне сарадње „Павле Савић”, анализа резултата овог пројекта, као и програма научне сарадње у Дунавском региону и ES-Balk, омогућава да се активности посматрају у циљу вредновања домета научне дипломатије Француске на Балкану. Од прокламовања Стратегије за Западни Балкан (2019), Француска је систематски посвећена развоју политичке, економске и културне сарадње са Србијом и другим државама на Балкану, при чему, као што показује наше истраживање, њене активности прати интензивнија научна сарадња, која је у складу са основним принципима стратегије научне дипломатије Француске. Уочава се да Француска инсистира и на регионалним пројектима у области науке, а који садрже снажну европску компоненту. Закључак истраживања јесте да је фокус Француске на оснаживању научне сарадње у региону, иновацијама, трансферу знања и технологија, а традиционално су научници и актери дипломатских активности што ће у складу са досадашњом сарадњом и великим променама у међународним односима захтевати увођење нових оквира сарадње и имати утицај на позиционирање Француске на Балкану, а посебно у контексту евроинтеграција региона.

кључне речи:

Референце

  Arnovljević, Vojislav. 1938. „Razvoj medicine i njen današnji pravac.” u Francuska 14. juli 1938, 123 – 129. Beograd: Izdavačka zadruga Politika i društvo.

  Bondžić, Dragomir. 2016. Između ambicija i iluzija: nuklearna politika Jugoslavije: 1945–1990. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Društvo isoričara Srbije „Stojan Novaković”.

  Bondžić, Dragomir. 2022. “Uloga srpskih i hrvatskih naučnih ustanova i naučnika u kreiranju i sprovođenju jugoslovenske nuklearne politike 1945–1960.” U Jugoslavija – između ujedinjenja i razlaza. Knj. 2, ur. Bojan Dimitrijević i Hrvoje Čapo, 141–158.  Beograd, Zagreb: Institut za savremenu istoriju, Hrvatski institut za povijest.

  Dimić, Ljubodrag. 2005. “Influence culturelle française dans le Royaume de Yugoslavie.” U Srpsko-francuski odnosi 1904 – 2004, ur. Mihailo Pavlović and Jelena Novaković, 57–72. Beograd: Arhiv Srbije, Društvo za kulturnu saradnju Srbija – Francuska.

  Ćirić, Jasmina. 2007. “U čast Gabrijela Mijea.” Društvo konzervatora Srbije 31: 274–276.

  Đaja, Ivan. 1938. “Duh francuske nauke” U Francuska 14. juli 1938, 107–113. Beograd: Izdavačka zadruga Politika i društvo.

  Đorđević, Jovan. 1938. “Sociologija i društvene nauke.” U Francuska 14. juli 1938, 130–140. Beograd: Izdavačka zadruga Politika i društvo,

  Đurić, Đorđe. 2014. Srpski intelektualac u politici. Politička biografija Jovana Žujovića. Beograd: Službeni glasnik.

  Gajić, Sandra. 2020. Le jeu des négociations entre L’Union Européenne et la Serbie: les critères politiques: (2000-2020). Bayonne: Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie.

  Fähnrich, Birte. 2015. “Science diplomacy: Investigating the perspective of scholars on politics–science collaboration in international affairs.” Public Understanding of Science 26 (6): 688–703. doi.org/10.1177/0963662515616552.

  Highman, Ludovic, and Ariane Gayardon. 2022. “Destination France: Repositioning French higher education in a globalized world” In International Student Recruitment and Mobility in Non-Anglophone Countries, 49–67. London: Routleadge.

  Young, Mitchell, Tim Flink, Elke Dall et all, eds. 2020. Science Diplomacy in the Making: Case-based insights from the S4D4C project. Vienna: S4D4C.

  Kolaković, Aleksandra. 2012. “French Intellectuals and the French Policy Change in the Balkans (1912 – 1913).” Journal of Turkish World Studies 199–212.

  Kolaković, Aleksandra. 2016. U službi otadžbine. Saradnja francuskih i srpskih intelektualca 1894–1914. Beograd: Institut za političke studije.

  Kolaković, Aleksandra. 2017. “War and propaganda in 1915. French intellectuals and actualisation of Serbian issues”. In The Great War in 1915, eds. Dalibor Denda and Christian Ortner, 330–352. Beograd, Wien: Institut za strategijska istraživanja, Heeresgeschichtliches Museum.

  Kolaković, Aleksandra 2018. “La France et la Grande Guerre dans la memoire Serbe.” Srpska politička misao, posebno izdanje – Izazovi francusko-srpskih odnosa. Beograd: Institut za političke studije.

  Kolaković, Aleksandra. 2020. “La France, protectrice des Slaves.” Revue des études slaves, 91:115–129.

  Kolaković, Aleksandra. 2021a. “Naučnici i kulturna diplomatija Srbije.” Kultura, 173: 175–197.

  Kolaković, Aleksandra. 2021b. “Francuski institut u Srbiji: povodom 70 godina postojanja.”. Kulturni centar Novoga Sada. 27.1.2022. htts://www.kcns.org.rs/agora/francuski-institut-u-srbiji-povodom-70-godina-postojanja/.

  Kolaković, Aleksandra. 2022. “Kulturna diplomatija Francuske na Balkanu: istorijsko isksutvo.” Kulturni centar Novoga Sada. 27.1.2022. https://www.kcns.org.rs/agora/kulturna-diplomatija-francuske-na-balkanu-istorijsko-iskustvo/.

  Kolakovć, Aleksandra. 2023a. “Dunav u geopolitičkim strategijama Francuske: uloga nauke i naučnika u istorijskoj i aktuelnoj perspektivi” U Evropa i Dunav: Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država, ur. Miša Stojadinović i Zoran Milošević, 97–118. Beograd: Institut za političke studije.

  Kolaković, Aleksandra. 2023b. “Naučna diplomatija Francuske.” Kulturni centar Novog Sada, 26.05.2023. https://www.kcns.org.rs/agora/naucna-diplomatija-francuske/.

  Krivokapić-Jović, Gordana. 2012. „Auguste Gauvain i otvaranje jugoslovenskog pitanja na početku 20. Stoleća.” Tokovi istorije, 1, 7–26.

  Marković, Božidar. 1938. “Misao u pravu” In: Francuska 14. juli 1938. Beograd: Izdavačka zadruga Politika i društvo, 141–147.

  Mladenović, Ivica. 2015. “Francuski pogled na uzroke raspada SFRJ: slučaj ekstremne levice”, Sociološki pregled. Vol. XLIX (2015), no. 2: 135–162.

  Lolić, Marinko. 2006. “Univerzitet i nauka u Srbiji u kontekstu evropskih integracija”. Filozofija i društvo. 31: 115–126.

  Lorenzi, Jean-Hervé. 2021. La France est-elle toujours dans la course tehnologique? Les Cahires du cercle des économistes. https://lecercledeseconomistes.fr/wp-content/uploads/2021/04/cahier-france-course-technologique.pdf.

  Preradović, Dubravka. 2021. “Gabrijel Mije, njegovi srpski đaci i angažman na promociji srpske kulture i umetnosti u Francuskoj” U Gabrijel Mije i istraživanja stare srpske arhitekture. Académie serbe des sciences et des arts, 216–249.

  Ruffini, Pierre-Bruno. 2017. “What is scence diplomacy?” In Science and Diplomacy – A New Dimension of International Relations, ed. Pierre-Bruno Ruffini, 11–26. New York: Springer.

  Ruffini, Pierre-Bruno. 2020. France’s Science Diplomacy. https://www.sciencediplomacy.org/article/2020/frances-science-diplomacy (5.8.2023).

  Samardžić, Jelena. 2019. “Nuclear Research Pioneer Pavle Savić a Scientist in Pursuit of Truth.” Scientific Technical Review 69 (3): 3 – 9.

  Simić-Miladinović, Milenija. 2023. “Unapređivanje saradnje Srbije i Francuske u oblasti nauke” Politika, 14.6.2023. https://www.politika.rs/sr/clanak/557576/Unapredivanje-saradnje-Srbije-i-Francuske-u-oblasti-nauke.

  Sretenović, Stanislav. 2008. Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju.

  Sretenović, Stanislav. 2018. Francusko-srpski odnosi, istorija i sećanje – nasleđe Prvog svetskog rata = Histoire et mémoire des relations franco-serbes : un héritage de la Première Guerre mondiale. Nasleđe, 19: 9–21. 

  Stanković, Siniša. 1938. “Prirodne nauke” U Francuska 14. juli 1938, 114 – 122. Beograd: Izdavačka zadruga Politika i društvo.

  Todorović Lazić, Jelena 2021. “Européanisation de l’administration publique en Serbie: le rôle de la France”, In La France et la Serbie les défis de l’amitié éternelle: hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes, eds. Aleksandra Kolaković and Sacha Markovic, 377–395. Belgrade: Institut d’études politiques.

  Todorović-Lazić, Jelena and Aleksandra Kolaković. 2022. “Les Balkans Occidentaux aux yeux du quotidien Le Monde 2013–2020.” Srpska politička misao, posebno izdanje, 191–237. Beograd: Institut za političke studije.

  Trifunović, Dragan. 1982. Mihailo Petrović Alas: život i delo. Gornji Milanovac: Dečije novine.

  Trgovčević, Ljubinka 2003. Planirana elita: o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku. Beograd: Istorijski institut, Službeni glasnik.

  Vukadinović, Nebojša. 2021. “L’union Européenne et la Serbie: espaces et temps.” In La France et la Serbie les défis de l’amitié éternelle: hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes, eds. Aleksandra Kolaković and Sacha Markovic, 343–361. Belgrade: Institut d’études politiques.

  Retailleau, Sylvie. 2023. “Discours de Sylvie Retailleau à l’occasion des Journées du Réseau du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.” 19.07.2023. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/discours-de-sylvie-retailleau-l-occasion-des-journees-du-reseau-du-ministere-de-l-europe-et-des-91864.

  French Ministry of Higher Education and Research. n.d. “Déclaration de Marseille relative à la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation.” https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/d-claration-de-marseille–17072.pdf (23. 8. 2023)

  France Diplomatie. 2023. “Le rayonnement scientifique de la France à l’étranger.”  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/le-rayonnement-scientifique-de-la-france-a-l-etranger/ (27. 7 2023).

  Campus France. 2023. “France sees a record rise in foreign students.” https://www.campusfrance.org/en/france-sees-a-record-rise-in-foreign-students (11.8.2023).

  Shanghai Ranking Consultancy. 2023. “2023 Academic Ranking of World Universities.” https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023 (12.9.2023) .

  French Ministry for Europe and Foreign Affairs. 2023. “Stratégie française pour les Balkans occidentaux.” https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/balkans-occidentaux/strategie-francaise-pur-les-balkans-occidentaux/ (1. 8. 2023).

  Chahed, Nadia. 2018. “Macron: ‘l’éducation est le rempart pour lutter contre l’obscurantisme’.”

  https://www.aa.com.tr/fr/afrique/-macron-l%C3%A9ducation-est-le-rempart-pour-lutter-contre-l-obscurantisme/1053217 (2.8.2023).

  Francuski institut u Srbiji. n.d. „Naučna istraživanja.” http://www.institutfrancais.rs/category/nauka-profesionalci/stipendije-naucna-istrazivanja-science-partenariat/ (29.8.2023).

  Ministry for Europe and Foreign Affairs. n.d. „France and Serbia.”   https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/serbia/france-and-serbia-65066/ (29.8.2023).

  French Ministry for Europe and Foreign Affairs. n.d. “Scientific Partnerships.” https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/scientific-diplomacy/scientific-partnerships/#sommaire_1 (9. 9. 2023).

  Ministarstvo nauke tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. n.d. „Bilateralna saradnja.” https://nitra.gov.rs/cir/medunarodna-saradnja/bilateralna-saradnja (10.9.2023).

  The Ministry for Europe and Foreign Affairs. n.d. “Solidarity Funds for Innovative Projects, civil societies, Francophonie and human development. Higher education in the Western Balkans, ES-Balk CALL FOR PROJECTS 2021.” https://www.france-education-international.fr/document/aapes-balkve (9.9. 2023).

  Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. n.d. “Analyses d’impact scientifique des programmes de recherche internationaux bilatéraux.” https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/analyses-d-impact-scientifique-des-programmes-de-recherche-internationaux-bilateraux-46580 (4.9.2023).

  Institute of International Politics and Economics. n.d. “Conference call – Rethinking the European Union’s reforming power in the Western Balkans – legal and political aspects.”, 26th and 27th May 2022. https://ius.bg.ac.rs/2022/05/26/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5/.

  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 2019. “La DAEI, comment ça marche?” https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-daei-comment-ca-marche-46204 (20. 8. 2023).

  Cour des comptes. 2023. “Évaluation des politiques publiques la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle. Une stratégie à structurer et à pérenniser Rapport public thématique.” Avril 2023. https://www.ccomptes.fr/system/files/2023-04/20230403-strategie-nationale-recherche-intelligence-artificielle.pdf (22.8.2023).

  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation – DAEI / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 2021. “FRANCE – SERBIA Scientific impact of the program PAVLE SAVIC (2006-2020).” https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/contentmigration/document/20210623_-_Presentation_PAVLE_SAVIC_Vfin_1413776.pdf (5.9.2023).

  L’Institut Français Serbie. n.d. “Study in France – Work in Serbia” and “Istrazivanje i naucna saradnja.” http://www.institutfrancais.rs/fr/info/study-in-france-work-in-serbia/ ; https://www.institutfrancais.rs/istrazivanje-i-naucna-saradnja/ (20.8.2023).

  Institut Français de Serbie]. n.d. „Forum za inovacije Srbija Francuska.” https://www.institutfrancais.rs/info/forum-za-inovacije-srbija-francuska/ (24.8.2023)

  Ministarstvo nauke, inovacija i tehnološkog razvoja Republike Srbije]. n.d. „Programi saradnje u dunavskom regionu, Multilateralni programi saradnje.” https://nitra.gov.rs/cir/medunarodna-saradnja/multilateralni-programi-saradnje (1.9.2023).

  The Ministry for Europe and Foreign Affairs]. n.d. “Solidarity Funds for Innovative Projects, civil societies, Francophonie and human development. Higher education in the Western Balkans ES-Balk CALL FOR PROJECTS 2021.” http://www.institutfrancais.rs/doc/es-balk_en.pdf (3.9.2023).

  EDBALK. n.d. “EDBALK.” https://edbalk.eu/ (10.9.2023).

  Welcome to France. n.d. “Welcome to France.” https://www.welcometofrance.com (20.8.2023).

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 UDC 811(497.11:44) 11-39