Izaberi jezik:
Tema broja

RASPRAVE I POLEMIKE

RAZMENA MIŠLJENJA UMESTO OBRAČUNA

Sažetak

Rasprava povodom teksta “Neoliberalizam – ekonomska neefikasnost uz socijalnu neodgovornost i moralnu neosetljivost”, poslatog Akademiji ekonomskih nauka (AEN).

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2015 УДК 330.831:330.87 195-212
ç