Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРИСУСТВО РУСИЈЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА

Сажетак

Тема овог научног рада сажима сазнања и чињенице које указују на присуство Руске федерације у Југоисточној Европи у прве две деценије XXI века, што је и просторно-временски оквир истраживачког захвата. Рад полази од Опште претпоставке да је: Руска федерација у последњих двадесет година појачавала своје присуство у овом делу света – први период одликовао је дефанзивни политички утицај, док је у другом периоду руски утицај у овом делу света уочљивији. Стога се рад састоји од две целине: прве, у којој се разматрају Општи параметри геополитичке заинтересованости Русије за простор Југоисточне Европе; и друге, у којој се истичу сазнања партнерског присуства Руске федерације у овом делу света, а посебно на централном Балкану (у Србији). Аутор је у раду користио читаву палету метода из друштвених наука: посматрање, развојни метод, упоредни приступ, статистички метод, анализу садржаја, индуктивно закључивање, аналитички приступ, циљно тумачење… Истраживање има за циљ: да расветли улогу руског фактора у овом делу света, да укаже на константе руског утицаја, да поброји постојеће и могуће елементе сарадње и унапређења односа.

кључне речи:

Референце

  • Блиц, https://www.blic.rs/vesti/svet/bugarski-predsednik-trazi-prekid-izgradnje-juznog-toka/3lm3cw1, од 22.07.2014.
  • Glenny Misha, The Balkans – Nationalism, War, and the Great Powers 1804-2011, Penguin Publishing Group, 2012.
  • Границка Лили, „Ще купи ли Русия България?“, Mediapool.bg, https://www.mediapool.bg/shte-kupi-li-rusiya-bulgaria-news254765.html, од 04.10.2016.
  • Дейников Равиль Тагирович, „Россия, Турция и Крымское ханство – геополитическая ситуация в Северном Причерноморье в период с 30-х гг. XVIII в. по 1783. г.“, Докторска диссертация, Московский государственный областной университет, Москва, 2012.
  • Dragomir Elena, Cold War Perceptions – Romanian’s Policy Change toward the Soviet Union 1960-1964, Cambridge Scholar’s Publishing, 2015.
  • Dura Codruţa, Drigă Imala, „Russian Multinationals in Romania and Their Impact upon the Romanian economy“, Economics, Vol. 12, N°1/ 2012: 109-120, Annals of the University of Petroşani, Petroşani, 2012.
  • Едемски Андреј Борисович, „Иза кулиса совјетско-југословенских односа (јул-децембар 1966)“, Токови историје, 2/2012: 15-40, Институт за новију историју Србије, Београд, 2012.
  • Krcić Esad, „Ruske investicije u Crnoj Gori – loši potezi i pranje novca“, Radio Slobodna Evropa, https://www.slobodnaevropa.org/a/ruske-investicije-u-crnoj-gori-losi-potezi-ili-pranje-novca/24897341.html, од 09. 02. 2013.
  • Lesser Ian, Larrabee Stephen, Zanini Michele, Vlachos-Dengler Katia, Greece’s – New Geopolitics, Kokkalis Foundation/RAND, 2001.
  • Лобанов Михаил, „Отношения России и Сербии – Новое содержание старых форм“, Современная Европа, Vol. 58, N° 2/2014: 91-105, Институт Европы РАН, Москва, 2014.
  • Медведев Рој, Путин – повратак Русије, Новости, Београд, 2007.
  • Милосављевић Срђан, „Енергетски и војни аспекти стратегије безбедности Руске федерације у контексту савременог међународног поретка и односа према Републици Србији“, Докторска дисертација, Факултет безбедности, Београд, 2013.
  • Н1 инфо, http://ba.n1info.com/Vijesti/a314786/Analiza-medjunarodne-grupe-Ruska-igra-na-Balkanu.html
  • Нови Магазин, http://www.novimagazin.rs/ekonomija/pocetak-rada-sberbank-srbija, од 24.12.2012.
  • Перовић Радослав, Вести о Србима у румунским летописима, Београд, 1941.
  • Петровић Драган, Геополитика Балкана, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014.
  • Поповић Ненад, Јашко Ондреј, Спољнотрговински односи и перспективе привредне сарадње Руске федерације и Републике Србије, Српски економски центар, Београд, 2010.
  • Портал Банкар, https://www.bankar.me/2017/12/19/rusija-i-dalje-najveci-investitor-u-crnoj-gori/, од 19.12.2017.
  • Портал Е-капија, https://www.ekapija.com/news/1877465/vrednost-izvoza-u-rusiju-471-mil-usd-u-prvoj-polovini-2017-do, од 12.09.2017.
  • Портал Сбербанк, https://www.sberbank.at/press-releases/sberbank-completes-acquisition-volksbank-international, од 15.02.2012.
  • Radaković Milovan, „Geopolitički i energetski aduti EU i Rusije – Nabuko i Južni tok“, Međunarodna politika, N°1147: 5-13, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2012.
  • Радио телевизија Србије, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3390680/rt-rusija-ce-povecati-ulaganja-u-srbiju-za-500-miliona-dolara.html од 17.01.2019.
  • Razvojna agencija Srbije RAS, Ruski Fond za direktna ulaganja i Razvojna agencija Srbije potpisali sporazum o saradnji“, https://ras.gov.rs/ruski-fond-za-direktna-ulaganja-i-razvojna-agencija-srbije-potpisali-sporazum-o-saradnji, од 18.01.2019.
  • Рокаи Петар, Ђере Золтан, Пал Тибор, Касаш Александар, Историја Мађара, Clio, Београд, 2002.
  • Russian Council, https://russiancouncil.ru/russia-balkans#1
  • Сергеевна Ирина, „Политика России на Балканах на рубеже XIX-XX веков – цели, задачи и методы“, Труды Института российской истории, Выпуск 9, Российская академия наук/Институт российской истории; Тула, 2010.
  • Симић Драган, Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Факултет политичких наука, Београд, 2003.
  • Слободна Европа, https://www.slobodnaevropa.org/a/rusija-zapadni-balkan-uticaj-bih/28998014.html, од 25.01.2018.
  • Филимоновић Миљан, „Безбедносни аспекти међународног положаја Русије на почетку XXI века“, Магистарски рад, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
периодика Политика националне безбедности 2/2019 2/2019 УДК: 327(470+571)(4-12)“20“ 49-65