Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – АКТУЕЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, ПРЕТЊЕ И РИЗИЦИ

Сажетак

Република Србија је већ одавно започела процес приступања Европској унији (у даљем тексту: ЕУ). Међутим, на том путу стоје бројни оптерећујући фактори, изазови, ризици, па и претње. Да би се тај процес довео до краја, неопходна је промишљена и добро избалансирана политика државе, којом ће се првазићи све препреке које на том путу стоје. Стратегијом националне безбедности Србије (у даљем тексту: Стратегија НБ Србије) из 2009. године утврђени су приоритети националне бвезбедности у наредном периоду. У међувремену, у складу са свим безбедносним импликацијама на ширем плану указала се и неминовна потреба да се постојећа Стратегија реформише. На то је утицала актуелна безбедносна проблематика у свету, у региону Западног Балкана, а посебно актуелни Бечки и Бриселски преговори и споразуми између Србије и самопроглашене тзв. државе Косово. У том смислу, актуелна политика војне неутралности и однос Србије са НАТО алијансом и Русијом, веома су битни у процесу евроинтеграција Србије. Због тога су на нивоу државе покренуте значајне активности на редефинисању одређених приоритета, како би се процес приступања ЕУ привео крају у реално могућем времену. Циљ овог рада је управо да се укаже на бројне оптерећујуће факторе, изазове, ризике и претње који стоје на путу евроинтеграција Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Vukadinović Radovan, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, monografija od međunarodnog značaja (urednik Slobodan I. Marković), Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet UNION, Beograd i Centar za međunarodne studije u Zagrebu, 2017, poglavlje: Suvremeni izazovi sigurnosti i američko-ruski odnosi,, str. 11-36.
  2. Гаћиновић Радослав, „Утицај сецесије Косова и Метохије на националну безбедност Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2/2017., стр. 69-86.
  3. Домазет Синиша, Скакавац Здравко, „Добросуседски односи на Балкану као услов за приступање Европској унији: препрека или добра пракса?“, Српска политичка мисао, бр. 3/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 139-155.
  4. Mijalkovski Milan, „Dometi agresije selafija na neitegrisanom delu Balkana“, Vojno delo, Jesen/2011, Beograd, 2011, str. 397-417.
  5. Milinković D., Čvorović G., Makron Srbiji zatvara vrata EU!, Internet, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:722643-Makron-Srbiji-zatvara-vrata-EU 18/04/2018
  6. Мутавџић Раденко, „Утицај НАТО на безбедност и косовску политику Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2/2017., стр. 87-103.
  7. Skakavac Zdravko, Skakavac, Tatjana, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, monografija od međunarodnog značaja (urednik Slobodan I. Marković), Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet UNION, Beograd i Centar za međunarodne studije u Zagrebu, 2017, poglavlje: Radikalni islamski terorizam i politike velikih sila,, str. 141-168.
  8. Skakavac Zdravko, Mafija – tradicionalni i savremeni fenomen, monografija, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, 2017.
  9. „Стратегија националне безбедности републике Србије“, Службени гласник Републике Србије, број 28/2009, Београд, 2009.
  10. Talijan Momčilo, Talijan Miroslav, Opšti i bezbednosni menadžment, VŠUP, Banja Luka, 2011.
  11. Talijan Momčilo, Bezbednosni menadžment u suprotstavljanju terorizmu i borbi protiv terorizma, Medija centar „Odbrana“, MO RS, Beograd, 2010.
  12. Трамп спрема најјачи ударац Русима, Internet, https://www.pressreader.com/serbia/blic/20180406/281702615281793 06/04/2018
  13. Čehulić-Vukadinović, Lidija, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, monografija od međunarodnog značaja (urednik Slobodan I. Marković), Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet UNION, Beograd i Centar za međunarodne studije u Zagrebu, 2017, poglavlje: Evropski sistem sigurnosti poslije hladnog rata, str. 37-92.
  14. “Hladni rat je stigao na Balkan”, Nedeljnik, 05.04.2018, Internet, https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=04&dd=05&nav_category=167&nav_id=1377774 05/04/2018
периодика Политика националне безбедности 1/2018 УДК: 327.39(4-672EU):355.02(497.11) 89-105