Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

PRISTUPANJE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI – AKTUELNI BEZBEDNOSNI IZAZOVI, PRETNJE I RIZICI

Sažetak

Republika Srbija je već odavno započela proces pristupanja Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU). Međutim, na tom putu stoje brojni opterećujući faktori, izazovi, rizici, pa i pretnje. Da bi se taj proces doveo do kraja, neophodna je promišljena i dobro izbalansirana politika države, kojom će se prvazići sve prepreke koje na tom putu stoje. Strategijom nacionalne bezbednosti Srbije (u daljem tekstu: Strategija NB Srbije) iz 2009. godine utvrđeni su prioriteti nacionalne bvezbednosti u narednom periodu. U međuvremenu, u skladu sa svim bezbednosnim implikacijama na širem planu ukazala se i neminovna potreba da se postojeća Strategija reformiše. Na to je uticala aktuelna bezbednosna problematika u svetu, u regionu Zapadnog Balkana, a posebno aktuelni Bečki i Briselski pregovori i sporazumi između Srbije i samoproglašene tzv. države Kosovo. U tom smislu, aktuelna politika vojne neutralnosti i odnos Srbije sa NATO alijansom i Rusijom, veoma su bitni u procesu evrointegracija Srbije. Zbog toga su na nivou države pokrenute značajne aktivnosti na redefinisanju određenih prioriteta, kako bi se proces pristupanja EU priveo kraju u realno mogućem vremenu. Cilj ovog rada je upravo da se ukaže na brojne opterećujuće faktore, izazove, rizike i pretnje koji stoje na putu evrointegracija Srbije.

Ključne reči:

Reference

  1. Vukadinović Radovan, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, monografija od međunarodnog značaja (urednik Slobodan I. Marković), Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet UNION, Beograd i Centar za međunarodne studije u Zagrebu, 2017, poglavlje: Suvremeni izazovi sigurnosti i američko-ruski odnosi,, str. 11-36.
  2. Гаћиновић Радослав, „Утицај сецесије Косова и Метохије на националну безбедност Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2/2017., стр. 69-86.
  3. Домазет Синиша, Скакавац Здравко, „Добросуседски односи на Балкану као услов за приступање Европској унији: препрека или добра пракса?“, Српска политичка мисао, бр. 3/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 139-155.
  4. Mijalkovski Milan, „Dometi agresije selafija na neitegrisanom delu Balkana“, Vojno delo, Jesen/2011, Beograd, 2011, str. 397-417.
  5. Milinković D., Čvorović G., Makron Srbiji zatvara vrata EU!, Internet, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:722643-Makron-Srbiji-zatvara-vrata-EU 18/04/2018
  6. Мутавџић Раденко, „Утицај НАТО на безбедност и косовску политику Србије“, Политика националне безбедности, бр. 2/2017., стр. 87-103.
  7. Skakavac Zdravko, Skakavac, Tatjana, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, monografija od međunarodnog značaja (urednik Slobodan I. Marković), Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet UNION, Beograd i Centar za međunarodne studije u Zagrebu, 2017, poglavlje: Radikalni islamski terorizam i politike velikih sila,, str. 141-168.
  8. Skakavac Zdravko, Mafija – tradicionalni i savremeni fenomen, monografija, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, 2017.
  9. „Стратегија националне безбедности републике Србије“, Службени гласник Републике Србије, број 28/2009, Београд, 2009.
  10. Talijan Momčilo, Talijan Miroslav, Opšti i bezbednosni menadžment, VŠUP, Banja Luka, 2011.
  11. Talijan Momčilo, Bezbednosni menadžment u suprotstavljanju terorizmu i borbi protiv terorizma, Medija centar „Odbrana“, MO RS, Beograd, 2010.
  12. Трамп спрема најјачи ударац Русима, Internet, https://www.pressreader.com/serbia/blic/20180406/281702615281793 06/04/2018
  13. Čehulić-Vukadinović, Lidija, Savremeni izazovi međunarodne bezbednosti, monografija od međunarodnog značaja (urednik Slobodan I. Marković), Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet UNION, Beograd i Centar za međunarodne studije u Zagrebu, 2017, poglavlje: Evropski sistem sigurnosti poslije hladnog rata, str. 37-92.
  14. “Hladni rat je stigao na Balkan”, Nedeljnik, 05.04.2018, Internet, https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=04&dd=05&nav_category=167&nav_id=1377774 05/04/2018
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2018 УДК: 327.39(4-672EU):355.02(497.11) 89-105
ç